De meest toegankelijke weg voor private beleggers om de grondstoffenmarkten te bespelen, loopt via trackers. Toch volgt de prijs van de tracker in veel gevallen niet automatisch die van de onderliggende grondstof.