Teleurstellende start voor Hugo Boss

Het Duitse luxeconcern rijdt de jongste jaren een hobbelig parcours. Door de ontgoochelende start van 2019 wordt het niet vanzelfsprekend de ambitieuze doelstellingen voor 2022 te halen.

Daling van McEwen Mining is overdreven

McEwen Mining stond op onze favorietenlijst voor dit jaar, maar voorlopig ten onrechte. Er is een serieuze ommekeer in de goudprijs nodig. In de loop van 2019 kan het aandeel weer gaan schitteren.

Lezersvraag: waarom deed Biocartis nog een kapitaalverhoging?

Ik ben misnoegd over de onverwachte uitgifte van converteerbare obligaties door Biocartis. Die zal volgens mij de komende jaren leiden tot aanhoudende koersdruk en ze verwatert aanzienlijk de bestaande aandeelhouders. Gaat het diagnosticabedrijf niet stilaan dezelfde weg op als MDxHealth?