Op langere termijn is de correlatie tussen de energieprijzen relatief hoog. Een hogere prijs voor ruwe olie leidt dus tot prijsstijgingen bij stookolie, loodvrije benzine en diesel. Met aardgas is die correlatie al een stuk minder groot. Dat komt omdat de (Amerikaanse) aardgasmarkt een eigen dynamiek kent, zowel aan de vraag- als aan de aanbodzijde. Terwijl de olieprijs flink hoger noteert dan een jaar geleden, maakte aardgas de omgekeerde beweging. Wat het voor investeerders extra moeilijk maakt, is dat de prijsscho...