Toch jammer dat de harde werkelijkheid zo zelden strookt met de verwachtingen. Het economische herstel is allesbehalve gewaarborgd. In de Verenigde Staten werden veel minder banen gecreëerd dan verwacht. Dat is te wijten aan de barre weersomstandigheden, zo wordt beweerd. Het is moeilijk te geloven, omdat de verslechtering pas in januari plaatsvond. Meer verontrustend is de daling van de werkloosheid. Volgens de officiële telling zou slechts 6,7% van de beroepsbevolking werkloos zijn. Dat betekent dat meer dan 350.000 mensen intussen een baan zouden hebben gevonden, terwijl er slechts 74.000 nieuwe arbeidsplaatsen bij zijn gekomen. Een moeilijk verklaarbare tegenstrijdigheid.
...