We verwachten dat 2016 een scharnierjaar wordt. Op alle domeinen is er van alles op til en dat dreigt de onzekerheid te doen oplopen. Op financieel gebied moeten we stellen dat, zeven jaar na het uitbreken van de financiële crisis, nog geen essentiële oplossingen werden aangereikt. De gevoerde politiek, zowel monetair als fiscaal, heeft alles op de lange baan geschoven. De kunstmatig lage rentestand verdoezelt de feitelijke toestand.
...