De Belgische uitbater van zonnepanelenparken in Duitsland en België kondigde op 7 april beter dan verwachte jaarresultaten aan. De jaaromzet steeg met 11 procent tot 56,2 miljoen euro. Door de slechte weersomstandigheden zakte het productierendement tegenover 2020 met 11 procent tot 933 kilowattuur per kilowattpiek, 4 procent onder het langetermijngemiddelde. De geïnstalleerde capaciteit steeg met een record van 81 megawattpiek tot 339 megawattpiek. Het oorspronkelijke doel bedroeg 295 megawattpiek. De bijdragende productiecapaciteit steeg met 39,8 procent tot 295 megawattpiek en de groepsproductie klom 21 procent hoger tot 270 gigawattuur.
...

De Belgische uitbater van zonnepanelenparken in Duitsland en België kondigde op 7 april beter dan verwachte jaarresultaten aan. De jaaromzet steeg met 11 procent tot 56,2 miljoen euro. Door de slechte weersomstandigheden zakte het productierendement tegenover 2020 met 11 procent tot 933 kilowattuur per kilowattpiek, 4 procent onder het langetermijngemiddelde. De geïnstalleerde capaciteit steeg met een record van 81 megawattpiek tot 339 megawattpiek. Het oorspronkelijke doel bedroeg 295 megawattpiek. De bijdragende productiecapaciteit steeg met 39,8 procent tot 295 megawattpiek en de groepsproductie klom 21 procent hoger tot 270 gigawattuur.De gemiddelde terugleververgoeding (feed-in tariff of FIT) zakte met 7,3 procent tot 203 euro per megawattuur door het stijgende belang van recent gebouwde parken met een lagere vergoeding. Het jaargemiddelde lag hoger dan na zes maanden (195,3 euro per megawattuur) als gevolg van de hoge elektriciteitsprijzen. Het FIT-regime garandeert minimaal de spotmarktprijs, die vanaf juni hoger lag dan het FIT-tarief van zonneparken die na 2014 zijn gebouwd. Dat leidde tot de stijging van het tarief in het tweede halfjaar en leverde 2,8 miljoen euro extra omzet aan. De bedrijfskasstroom of ebitda steeg met 13,3 procent tot 48,6 miljoen euro, terwijl de nettokasstroom per aandeel daalde van 0,57 naar 0,56 euro door een toename van het aantal uitstaande aandelen van 62,3 miljoen naar 71,9 miljoen. Het brutodividend blijft ongewijzigd op 11 eurocent per aandeel zolang de nettokasstroom schommelt tussen 0,50 en 0,60 euro per aandeel.De groep bouwt drie aanzienlijke projecten in België met een gezamenlijk vermogen van 6 megawattpiek. Dat leidt tot een nieuw groepstotaal van 344 megawattpiek. De projecten worden in het tweede of derde kwartaal in gebruik genomen. Het doel blijft tegen eind 2022 de kaap van 400 megawattpiek te bereiken, waarvan 45 megawattpiek in België. Momenteel is er 33 megawattpiek in België. Het overgrote deel van de groei zal in het vierde kwartaal plaatsvinden. Tegen eind 2023 zou de capaciteit klimmen naar 460 megawattpiek en tegen eind 2024 naar 525 megawattpiek. Voor 2022 schuift 7C wegens de onzekerheden door de hoge marktprijzen twee scenario's naar voren. Een eerste scenario houdt rekening met nog steeds hoge prijzen vanaf het tweede kwartaal (126 euro per megawattuur), maar wel fors onder het extreem hoge cijfer voor het eerste kwartaal (185 euro). Dat zou een verwachte omzet van 68 miljoen euro opleveren, een ebitda van 55,4 miljoen en een nettokasstroom per aandeel van 0,61 euro. In een tweede scenario houdt men rekening met een mogelijke plafonnering van de tarieven op 70 euro per megawattuur. De Europese Commissie gaf recent toelating aan de lidstaten om tijdelijk de hoge winsten op alternatieve energie af te toppen. Een wettelijke toepassing ligt in Duitsland evenwel niet voor de hand. In dat scenario verwacht 7C 61,8 miljoen euro omzet, 49,1 miljoen ebitda en 0,53 euro per aandeel nettokasstroom.ConclusieHet aandeel steeg richting de piek van eind 2020 door positief onthaalde initiatieven van de Duitse regering voor de sector van de alternatieve energie. Wegens de toegenomen waardering en de mogelijke tijdelijke afroming van de tarieven verlagen we het advies naar houden/afwachten. We blijven heel optimistisch over de vooruitzichten op langere termijn door de structurele rugwind van de energietransitie. 7C blijft een defensieve portefeuillewaarde.Advies: houden/afwachtenRisico: laagRating: 2AKoers: 4,66 euroTicker: HRPK GYISIN-code: DE000A11QW68Markt: FrankfurtBeurskapitalisatie: 357 miljoen euroK/w 2021: 33Verwachte k/w 2022: 29 Koersverschil 12 maanden: +13%Koersverschil sinds jaarbegin: +3,5%Dividendrendement: 2,4%