Via een investeringsplan van 107 miljoen euro wil 7C tegen eind 2020 zelfstandig groeien tot een groepsvermogen van 220 megawatt. Het vorige plan voorzag in een groei tegen eind 2019 tot 200 megwatt, waarvan 50 megawatt via kleine participaties in projecten van externe investeerders. Na nauwelijks twee maanden is het geïnstalleerde vermogen al met 12 megawatt toegenomen tot 166 megawatt.
...