Het aandeel was sindsdien in vrije val door de dalende meststoffenprijzen, ondanks het temperende effect op de resultaten van de zoutafdeling, en bereikte eind september het laagste niveau sinds 2006 (15,89 euro).
...