De koers van BHP Billiton klom vorig jaar met 76 procent, maar dit jaar neemt het aandeel van de grootste mijngroep ter wereld wat gas terug. De directe aanleiding is de forse correctie van de ijzerertsprijs. Die bereikte in februari nog een hoogtepunt van 95 dollar per ton, maar is intussen teruggevallen tot onder 60 dollar. Door de overcapaciteit zijn de voorraden in China, de grootste afnemer; opgelopen naar het hoogste niveau sinds 2004.
...

De koers van BHP Billiton klom vorig jaar met 76 procent, maar dit jaar neemt het aandeel van de grootste mijngroep ter wereld wat gas terug. De directe aanleiding is de forse correctie van de ijzerertsprijs. Die bereikte in februari nog een hoogtepunt van 95 dollar per ton, maar is intussen teruggevallen tot onder 60 dollar. Door de overcapaciteit zijn de voorraden in China, de grootste afnemer; opgelopen naar het hoogste niveau sinds 2004. Sinds de afsplitsing van South32 in 2015 concentreert BHP Billiton zich op staal (ijzererts en steenkool), koper en energie (olie en gas). Tijdens de eerste helft (juli-december 2016) van het boekjaar 2016-2017 (afsluitdatum 30/6), stond ijzererts in voor 42 procent van de onderliggende bedrijfswinst, gevolgd door energie (20%) en steenkool en koper (beide 18%). BHP krijgt de wind van voren van twee activistische aandeelhouders, Elliott Management Corp. van de miljardair Paul Singer en het hefboomfonds Tribeca Global Natural Resources. Beide dringen aan op een onafhankelijke doorlichting van de energietak en vragen een al dan niet gedeeltelijke afsplitsing ervan. De activisten hopen andere aandeelhouders te kunnen overtuigen en mikken op een andere samenstelling van de raad van bestuur om hun wil door te drijven. Het management kwam daar ten dele aan tegemoet door Ken MacKenzie aan te stellen als voorzitter. Hij gaat met de diverse aandeelhouders het gesprek aan. Concreet liggen vooral de schalieactiviteiten (olie en gas) onder vuur. BHP kocht in 2011 Chesapeake Energy en Petrohawk Energy voor bijna 20 miljard dollar. Maar de timing was slecht, waardoor achteraf gezien te veel werd betaald voor de activa. Elliott en Tribeca argumenteren dat olie en gas passen niet in de portefeuille van een mijngroep. In feite zijn enkel de onshore schalie-activa problematisch, al is de situatie sterk verbeterd door de daling van de productiekosten in de voorbije kwartalen. De offshore olie-en gasactiva in de Golf van Mexico leveren wel hoge positieve kasstromen op. Een (gedeeltelijke) verkoop van de schalieactiviteiten valt zeker niet uit te sluiten. BHP voert al gesprekken met enkele geïnteresseerde partijen over de verkoop van activa in Arkansas en Texas. Alle schalie-activa samen zouden volgens schattingen 9 tot 10 miljard dollar kunnen opbrengen. Elliott en Tribeca willen dat een deel ervan terugvloeit naar de aandeelhouders. BHP is niet van plan het kind met het badwater weg te gooien. Zonder olie en gas zou enkel nog staal (ijzererts en steenkool) en koper overblijven. De bedrijfsleiding vindt die diversificatie te beperkt. Aandeelhouders kijken naar onmiddellijk rendement, terwijl het de taak van de raad van bestuur is een strategie op de lange termijn te ontwikkelen. Het management liet verder nog weten dat Billiton uit de bedrijfsnaam zal worden weggehaald, waardoor enkel nog BHP zal overblijven. Dat verwijst naar Broken Hill Properties, de oorspronkelijke naam van de groep uit de 19de eeuw.ConclusieDe lagere ijzerertsprijs is uiteraard geen goed nieuws voor de winstevolutie van BHP, maar dat wordt gedeeltelijk gecompenseerd door andere activa. Bovendien had het aandeel al op lagere grondstoffenprijzen geanticipeerd. Het fundamentele plaatje wordt verstoord door de activistische aandeelhouders. Een volledige verkoop van de energiedivisie nu zou volgens ons een slechte zaak zijn.Advies : koopwaardigRisico : gemiddeldRating : 1BMunt: Brits pondMarkt: LondenBeurskapitalisatie: 68,25 miljard pondK/w 2016: 32Verwachte k/w 2017: 10,5Koersverschil 12 maanden: +38 %Koersverschil sinds jaarbegin: -10 %Dividendrendement: 3,7 %