Vooreerst moet er klaarheid zijn over de protocolvereisten voor de fase III-studies. Die zal komen uit de fase II-meetings in het tweede kwartaal met het Amerikaanse en het Europese geneesmiddelenagentschap. Ten tweede moet partner AbbVie kleur bekennen over zijn bereidheid om het contract over Vobarilizumab bij te sturen. Momenteel loopt een fase II-studie voor de indicatie lupus, met voorziene resultaten in het eerste kwartaal van 2018. Daarna moet partner AbbVie besliss...