Met een comfortabele kaspositie eind maart van 193,3 miljoen EUR en een verwachte cashburn in 2015 tussen 70 en 80 miljoen EUR leek het ophalen van vers geld niet meteen aan de orde. Ablynx slaagde erin tegen heel interessante voorwaarden een converteerbare obligatie van 100 miljoen EUR op vijf jaar uit te geven. Het betaalt slechts 3,25% rente, en de conversieprijs - waartegen de obligatie kan worden omgewisseld in nieuwe aandelen - bedraagt 12,93 EUR per aandeel, of 26,5% premie op de referentieprijs. Daardoor kunnen tegen mei 2020 maximaal 7,73 miljoen nieuwe aandelen worden uitgegeven (maximaal 14,2% verwatering). ...