Met een comfortabele kaspositie eind maart van 193,3 miljoen EUR en een verwachte cashburn in 2015 tussen 70 en 80 miljoen EUR leek het ophalen van vers geld niet meteen aan de orde. Ablynx slaagde erin tegen heel interessante voorwaarden een converteerbare obligatie van 100 miljoen EUR op vijf jaar uit te geven. Het betaalt slechts 3,25% rente, en de conversieprijs - waartegen de obligatie kan worden omgewisseld in nieuwe aandelen - bedraagt 12,93 EUR per aandeel, of 26,5% premie op de referentieprijs. Daardoor kunnen tegen mei 2020 maximaal 7,73 miljoen nieuwe aandelen worden uitgegeven (maximaal 14,2% verwatering). ...

Met een comfortabele kaspositie eind maart van 193,3 miljoen EUR en een verwachte cashburn in 2015 tussen 70 en 80 miljoen EUR leek het ophalen van vers geld niet meteen aan de orde. Ablynx slaagde erin tegen heel interessante voorwaarden een converteerbare obligatie van 100 miljoen EUR op vijf jaar uit te geven. Het betaalt slechts 3,25% rente, en de conversieprijs - waartegen de obligatie kan worden omgewisseld in nieuwe aandelen - bedraagt 12,93 EUR per aandeel, of 26,5% premie op de referentieprijs. Daardoor kunnen tegen mei 2020 maximaal 7,73 miljoen nieuwe aandelen worden uitgegeven (maximaal 14,2% verwatering). Het bedrijf versterkte zich op die manier substantieel voor het uitstippelen van de commerciële strategie van caplacizumab, het middel ter behandeling van de levensbedreigende bloedziekte TTP. Daarvoor liggen alle pistes nog open, maar later dit jaar zullen knopen worden doorgehakt. Eerder besliste Ablynx om in Europa, op basis van de sterke fase II-resultaten, een voorlopige goedkeuringsaanvraag in te dienen in de eerste jaarhelft van 2017. Het middel kan dan in 2018 op de markt komen. Parallel start in de tweede jaarhelft van 2015 een fase III-studie, met resultaten eind 2017. Bij positieve resultaten volgt in 2018 de goedkeuringsaanvraag bij de FDA (het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap; beslissing in 2019) en de definitieve goedkeuringsaanvraag in Europa. Daarnaast wil Ablynx zo snel mogelijk de klinische ontwikkeling van ALX-0171 - de eerste geïnhaleerde nanobody voor het bestrijden van longinfecties veroorzaakt door RSV bij jonge kinderen - zelfstandig voortzetten. Momenteel loopt een fase IIa-studie (35 patiënten, resultaten in het voorjaar van 2016), en bij positieve resultaten start in het najaar van 2016 al een fase IIb-studie met minstens 150 kinderen. Ten slotte beoogt Ablynx een versnelde ontwikkeling van de eigen preklinische pijplijn. Vorige week werd een samenwerking aangekondigd met Genzyme, die het dochterbedrijf van Sanofi toelaat nanobodies te testen in een nieuwe behandelingsaanpak van multiple sclerose (ms). Indien succesvol volgt mogelijk later een licentieovereenkomst. Ablynx heronderhandelde een samenwerkingsovereenkomst uit 2013 met Merck Serono (MS) waarbij uiteindelijk twee van de vijf lopende programma's toch worden voortgezet, en de resterende drie terugvloeien naar Ablynx. De overige drie overeenkomsten met MS (uit 2008, 2010 en 2011) lopen gewoon verder. Het verst gevorderde project is een fase Ib-studie met ALX-0761 tegen psorias (resultaten nog dit jaar). Intussen zijn de twee fase II-studies met ALX-0061 tegen reuma opgestart, met resultaten in de tweede jaarhelft van 2016, en start deze zomer een fase II-studie met ALX-0061 tegen lupus (resultaten in 2018). ConclusieWe zien in de succesvolle, vernieuwende financiering een signaal voor de toenemende ambities van Ablynx. Het bedrijf beschikt daarmee over de nodige financiële armslag om de komende jaren de steeds meer mature pijplijn voluit te valoriseren. Blijf rekening houden met het bovengemiddelde risico dat eigen is aan biotech.Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1C