Het belangrijkste nieuws bij de halfjaarresultaten van Ablynx was ongetwijfeld de beslissing om caplacizumab, het middel ter behandeling van de levensbedreigende bloedziekte TTP, in Europa en de Verenigde Staten zelfstandig te commercialiseren. Het biotechbedrijf toetste het afgelopen jaar alle mogelijkheden af met betrekking tot de te volgen commerciële strategie. Gezien het zeldzame karakter van de ziekte geniet caplacizumab het statuut van weesgeneesmiddel, waardoor het in Europa tien jaar marktexclusiviteit heeft. Bovendien geniet het product wegens de hoge nood sterke steun vanuit de medische wereld en is het aantal behandelende centra relatief beperkt, waa...