Ablynx kon 2015 in stijl afsluiten met de voltooiing van de rekrutering van 35 patiënten voor de fase IIa-studie met ALX-0171, de eerste geïnhaleerde nanobody voor de bestrijding van longinfecties veroorzaakt door RSV bij jonge kinderen. De resultaten van die veiligheidsstudie volgen binnen enkele maanden. Ablynx besliste bovendien de studie uit te breiden met de rekrutering van baby's tussen een en vijf maanden gedurende het resterende RSV-seizoen in het noordelijk halfrond (resultaten in de tweede jaarhelft), nadat een onafhankelijk Data Monitoring Committee toelating had gegeven de minimumleeftijdsgrens te verlagen van drie maanden naar één maand, na de anal...