Na de positieve resultaten van de monotherapiestudie (251 patiënten) met IL/6R-reumamiddel ALX-0061 of vobarilizumab was het met spanning uitkijken naar de combinatiestudieresultaten. Deze studie recruteerde 345 patiënten die naast methotrexaat onderhuids hetzij placebo, hetzij één van in totaal vier regimes van vobarilizumab (elke twee of vier weken en telkens twee doseringen) ontvingen. Het primaire eindpunt was ACR20 na twaalf weken behandeling, een standaardmeetmethode in reumastudies op basis van de evolutie van het aantal pijnlijke of gezwollen gewrichen enerzijds en vijf andere, vaak subjectieve parameters anderzijds. ACR20 is positief bij een ...