We blijven een houden-advies (rating 2A) voor de drie genoemde Belgische holdings hanteren, maar er is dit jaar inderdaad een opvallend verschil in rendement. Een belangrijke kanttekening is wel dat Ackermans & van Haaren (AvH) in de periode 2011 tot 2015 systematisch beter presteerde dan zowel Sofina als GBL, met vooral uitschieters in 2014 en de eerste helft van 2015. De reden voor de mindere prestatie dit jaar houdt verband met de moeilijkere gang van zaken bij de twee belangrijkste participaties: CFE, met vooral de baggergroep DEME (31% van de portefeuille), en private banking (Delen Investments, 41,5%; en Bank J. Van Breda, 11,5%). DEME ontsnapt na enkele sterke jaren niet aan een algemene terugval, die dit jaar resulteert in een normalisatie van de marges, terwijl de activa onder beheer bij Delen Investments al sinds begin 2015 stabiliseren.
...