CF Industries, de enige producent met een substantiële productie van stikstofhoudende meststoffen in Noord-Amerika, werd in de loop van vorig jaar een van onze favorieten. Sinds begin november begint de meststoffenproducent het verwachte koerspotentieel ook waar te maken. De koers heeft sinds begin november afgerond een klim van 50 procent achter de rug. CF Industries maakt nochtans een moeilijke periode door. Het is nog wachten tot 15 feb...