Op 30 juni (afsluitdatum boekjaar 2017-2018) bestond 84 procent van de portefeuille van Aedifica uit huisvesting voor senioren. De resterende 16 procent bestaat uit hotels, met leasingcontracten op lange termijn en appartementsgebouwen, waarvan de hoofdmoot de verhuur van gemeubelde appartementen in Brussel is aan buitenlanders die om professionele redenen een tijdje in onze hoofdstad verblijven. De 'appartementenportefeuille' wordt ingebracht in een nieuwe dochtervennootschap, Immobe NV, waarvoor een deal met een strategische partner wordt uitgewerkt. Dat moet kapitaal vrijmaken om de kernactiviteit voort te ontwikkelen.
...