Aedifica is een residentiële bevak met een sterke focus op huisvesting voor senioren. In 2013 deed de groep een eerste investering in een rustoord buiten ons land. Dat het koos voor Nordrhein-Westfalen in Duitsland, mag geen verrassing heten. Duitsland is een uitgestrekt land met een nog grotere vergrijzingsproblematiek dan België (20% 65-plussers en 10% 75-plussers, tegenover 18% en 9% in ons land) en een nog grotere behoefte aan rustoorden (naar schatting 380.000 rustoordbedden extra tegen 2030, tegenover ongeveer 800.000 bedden vandaag). Dat betekent ook dat de huurrendementen hoger liggen dan in eigen land. Het initiële brutohuurrendement van het rustoord van 8...