Sinds het einde van het boekjaar 2015-2016 (afgesloten op 30 juni) is de portefeuille van Aedifica uitgebreid door de aankoop van vijf rustoorden in Duitsland en acht rusthuizen in België, samen goed voor een aanschaffingswaarde van 157 miljoen EUR (60 + 97 miljoen EUR). Eensklaps komen er weer 1376 bedden (657 + 719) bij. Daarmee is de honger van Aedifica nog lang niet gestild. Er wordt nagedacht over een nieuwe kapitaalverhoging (na 2012 en 2015) of over de verkoop van de activiteiten in (gemeubileerde) appartementen en hotels.
...