Het management maakt, zoals bekend, werk van een strategische ommezwaai. De afsplitsing en al dan niet gedeeltelijke verkoop van de IT-activiteiten in de medische divisie moet waarde creëren en geld vrijmaken om te investeren in groeimogelijkheden die de rest van de groep nog heeft.
...