Het aandeel van de Belgische verzekeringsgroep Ageas is met 10 procent gezakt sinds de publicatie van de jaarcijfers op 14 februari. De nettowinst van de verzekeringen kelderde in het vierde kwartaal met 87 procent, van 142 miljoen euro tot 18 miljoen, door 137 miljoen euro eenmalige kosten. Die waren deels het gevolg van een waardevermindering van 30 miljoen euro op de aandelenportefeuille in Azië. Maar er was vooral een voorziening van 107 miljoen euro in Groot-Brittannië, waaronder 55 miljoen euro door de verwachte verlaging van de disconteringsvoet van schadeverzekeringen met lichamelijke letsels (van 2,75 naar 1%). Dat laatste bleek te voorzichtig, want enkele dagen later verlaagde de Britse wetgever d...

Het aandeel van de Belgische verzekeringsgroep Ageas is met 10 procent gezakt sinds de publicatie van de jaarcijfers op 14 februari. De nettowinst van de verzekeringen kelderde in het vierde kwartaal met 87 procent, van 142 miljoen euro tot 18 miljoen, door 137 miljoen euro eenmalige kosten. Die waren deels het gevolg van een waardevermindering van 30 miljoen euro op de aandelenportefeuille in Azië. Maar er was vooral een voorziening van 107 miljoen euro in Groot-Brittannië, waaronder 55 miljoen euro door de verwachte verlaging van de disconteringsvoet van schadeverzekeringen met lichamelijke letsels (van 2,75 naar 1%). Dat laatste bleek te voorzichtig, want enkele dagen later verlaagde de Britse wetgever de disconteringsvoet naar -0,75 procent, met een extra voorziening van 100 miljoen euro tot gevolg. Op jaarbasis steeg de nettowinst van de verzekeringen met 9 procent tot 821 miljoen euro. De nettowinst uit de levensverzekeringen steeg met 131 miljoen euro tot 704 miljoen euro. De marge op producten met een gegarandeerde rente steeg met 3 basispunten tot 93 basispunten (80 in het vierde kwartaal). Dat is beter dan de doelstelling tussen 85 en 90 voor 2018. De terroristische aanslagen in België wogen op het nettoresultaat van de niet-levensverzekeringen (60 miljoen euro), dat met 64 miljoen euro terugviel tot 118 miljoen. De combined-ratio - de verhouding tussen de kosten en de netto verdiende premies - steeg van 96,9 naar 98,7 procent (103,7 procent in het vierde kwartaal), tegenover een doelstelling van 97 procent tegen 2018.Op groepsniveau daalde het nettoresultaat van 770,2 miljoen naar 127,1 miljoen euro. De verkoop van de levensverzekeringsactiviteiten in Hongkong leverde 400 miljoen euro winst op, maar Ageas boekte een reserve van 894 miljoen euro voor de Fortis-schikking die in maart 2016 is aangekondigd. Op 24 maart vond een hoorzitting plaats over de schikking voor het gerechtshof van Amsterdam. Een uitspraak over de bindendverklaring volgt op 16 juni. Bij een bindendverklaring kan Ageas eindelijk het Fortis-verleden achter zich laten. De aandacht kan dan verschuiven naar het mooie parcours dat de verzekeraar sinds 2009 aflegt onder leiding van Trends Manager van het Jaar Bart De Smet. De groep is behalve op zijn thuismarkt België actief in Groot-Brittannië, Luxemburg, Frankrijk, Italië, Portugal en Turkije, met daarnaast een sterke aanwezigheid in zes Aziatische landen: China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam en de Filipijnen. In de lijn van zijn beleid om 40 à 50 procent van het recurrente verzekeringsresultaat uit te keren als dividend stijgt het brutodividend per aandeel van 1,65 naar 1,7 euro. Dit jaar komt nog een extra dividend van 0,4 euro per aandeel door de verkoop van de activiteiten in Hongkong. Ageas kocht in het lopende inkoopprogramma al voor 151 miljoen euro eigen aandelen in (maximum van 250 miljoen). We grijpen de terugval van het aandeel van Ageas aan voor een adviesverhoging. De verzekeraar kan bogen op een sterke positie in groeipool Azië. Daarnaast is er de consistente waardecreatie ten aanzien van de aandeelhouders door het aantrekkelijke dividend (recurrent brutorendement van 4,7%) en regelmatige aandeleninkooprogramma's. Tot slot verwachten we op 16 juni een bindendverklaring van de Fortis-schikking, die een grote onzekerheid kan wegnemen.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BMunt: euroMarkt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 7,8 miljard euroK/w 2016: 19,2Verwachte k/w 2017: 10,4Koersverschil 12 maanden: +2,6%Koersverschil sinds jaarbegin: -4,5%Dividendrendement: 4,7%