Het aandeel van de Belgische verzekeringsgroep Ageas is met 10 procent gezakt sinds de publicatie van de jaarcijfers op 14 februari. De nettowinst van de verzekeringen kelderde in het vierde kwartaal met 87 procent, van 142 miljoen euro tot 18 miljoen, door 137 miljoen euro eenmalige kosten. Die waren deels het gevolg van een waardevermindering van 30 miljoen euro op de aandelenportefeuille in Azië. Maar er was vooral een voorziening van 107 miljoen euro in Groot-Brittannië, waaronder 55 miljoen euro door de verwachte verlaging van de disconteringsvoet van schadeverzekeringen met lichamelijke letsels (van 2,75 naar 1%). Dat laatste bleek te voorzichtig, want enkele dagen later verlaagde de Britse wetgever d...