Ageas leidt als Belgische verzekeraar een afzonderlijk leven sinds de verkoop in 2008 van de bankonderdelen van het vroegere Fortis aan BNP Paribas en de Nederlandse overheid. De letters AG verwijzen naar de Belgische roots, die teruggaan tot 1824, de letters EA naar de belangrijkste markten (Europa en Azië) en AS naar de verzekeringsactiviteiten. Als juridische erfgenaam van Fortis sleepte de groep het voorbije decennium alle juridische beslommeringen van de noodlottige gebeurtenissen in 2008 mee. De bindende verklaring op 13 juli 2018 van de schikking voor 1,3 miljard euro met de belangrijkste Fortis-belangengroepen was een cruciale stap om dat verleden achter zich te laten.
...

Ageas leidt als Belgische verzekeraar een afzonderlijk leven sinds de verkoop in 2008 van de bankonderdelen van het vroegere Fortis aan BNP Paribas en de Nederlandse overheid. De letters AG verwijzen naar de Belgische roots, die teruggaan tot 1824, de letters EA naar de belangrijkste markten (Europa en Azië) en AS naar de verzekeringsactiviteiten. Als juridische erfgenaam van Fortis sleepte de groep het voorbije decennium alle juridische beslommeringen van de noodlottige gebeurtenissen in 2008 mee. De bindende verklaring op 13 juli 2018 van de schikking voor 1,3 miljard euro met de belangrijkste Fortis-belangengroepen was een cruciale stap om dat verleden achter zich te laten. Ageas verkoopt levensverzekeringen, niet-levensverzekeringen en ziekteverzekeringen aan 40 miljoen klanten in veertien landen. In 2019 leverden de levensverzekeringen 70 procent van de premie-inkomsten en 75 procent van de nettowinst. Thuismarkt België zorgt met een vrij stabiele winst van omtrent 400 miljoen euro voor zowat de helft van de groepswinst. Het kroonjuweel van de groep is haar aanwezigheid in joint ventures in negen Aziatische landen. Daar schuilt nog een enorm groeipotentieel, gezien de jonge bevolking en de minder volgroeide verzekeringsmarkt. De schade van de coronapandemie viel goed mee. Na negen maanden waren de bruto premie-inkomsten maar met 2 procent gedaald. Wel moest Ageas de betaling van het brutodividend van 2,65 euro per aandeel aanpassen. In juni keerde het een dividend van 0,27 euro per aandeel uit, in november gevolgd door een interim-dividend van bruto 2,38 euro per aandeel. In tegenstelling tot de negen voorgaande jaren, startte in de zomer geen nieuw aandeleninkoopprogramma. Ageas breidde zijn belangen in Azië uit. Het betaalde in augustus 57,3 miljoen euro voor een extra belang van 23 procent in de Indiase levensverzekeraar IFLIC, en eind november investeerde het 336 miljoen euro in de Chinese herverzekeraar Taiping Reinsurance. Op 22 oktober werd de CEO, Bart De Smet, na ruim elf jaar vervangen door Hans De Cuyper.We verwachten een solide prestatie dankzij een gunstig beursklimaat, dat een tegenwicht zal bieden voor de aanhoudend lage rente. Op basis van een vooropgestelde nettowinst tussen 850 en 950 miljoen euro voor 2020 mikken de analisten gemiddeld op een brutodividend van 2,62 euro per aandeel, of een brutorendement van 6,5 procent. We verwachten bij de voorstelling van het nieuwe strategische plan ook de aankondiging van een nieuw aandeleninkoopprogramma van minstens 150 miljoen euro. De nieuwe topman zal de gedisciplineerde overnamestrategie in de bestaande markten blijven volgen, met een duidelijke voorkeur voor de niet-levensverzekeringen. Ageas beschikt over een oorlogskas van 1 miljard euro en heeft ruimschoots voldoende extra schuldcapaciteit, zeker na de recente verhogingen van de kredietwaardigheid door zowel Moody's als S&P. Ondanks het recente koersherstel noteert het aandeel nog ruim 20 procent onder het niveau van voor de pandemie. De waardering blijft aantrekkelijk, tegen minder dan 9 keer de verwachte winst 2021 en vooral 0,7 keer de boekwaarde. Na de volledige uitbetaling van de schadeclaims van de Fortis-schikking tegen midden 2021 kunnen de investeerders definitief focussen op het groeipotentieel in Azië. We sluiten nieuwe overnamegeruchten, al dan niet uit Aziatische hoek, niet uit.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 41,78 euroTicker: AGSN BBISIN-code: BE0974264930Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 8,1 miljard euroK/w 2019: 10Verwachte k/w 2020: 7,5Koersverschil 12 maanden: -23%Koersverschil sinds jaarbegin: -21%Dividendrendement: 6,4%