De eerstekwartaalcijfers van de Belgische verzekeraar Ageas lagen grotendeels in lijn met de verwachtingen. De nettowinst op groepsniveau klom van 247,7 miljoen euro in het eerste kwartaal van vorig jaar naar 251,4 miljoen (+1,5%). De gemiddelde analistenverwachting bedroeg 257 miljoen euro. Op jaarbasis mikt Ageas onverminderd op een nettowinst van 800 à 900 miljoen euro.
...