Na een moeilijke periode knoopte Cisco Systems vorig boekjaar opnieuw aan met omzetgroei. Cisco werd groot als leverancier van hardware en aanverwante diensten die de ruggengraat van grote netwerken vormen. Maar ook die markt is geëvolueerd naar een hoger aandeel van software en beveiliging. Cisco kan nog altijd profiteren van een grote geïnstalleerde basis: veel netwerken van bedrijven, telecomoperatoren en overheidsdiensten gebruiken de routers en de switches van Cisco. Daarom is Infrastructure Projects nog altijd de grootste afdeling, met een bijdrage van 57 procent aan de groepsomzet. In het productenaanbod zijn de afdelingen Applicaties en Beveiliging een stuk kleiner. De dienstenafdeling levert iets meer dan een kwart van de omzet.
...

Na een moeilijke periode knoopte Cisco Systems vorig boekjaar opnieuw aan met omzetgroei. Cisco werd groot als leverancier van hardware en aanverwante diensten die de ruggengraat van grote netwerken vormen. Maar ook die markt is geëvolueerd naar een hoger aandeel van software en beveiliging. Cisco kan nog altijd profiteren van een grote geïnstalleerde basis: veel netwerken van bedrijven, telecomoperatoren en overheidsdiensten gebruiken de routers en de switches van Cisco. Daarom is Infrastructure Projects nog altijd de grootste afdeling, met een bijdrage van 57 procent aan de groepsomzet. In het productenaanbod zijn de afdelingen Applicaties en Beveiliging een stuk kleiner. De dienstenafdeling levert iets meer dan een kwart van de omzet. Cisco heeft een degelijk kwartaal achter de rug, maar de cijfers werden geflatteerd door eenmalige factoren. In de drie maanden tot eind januari, het tweede kwartaal van het fiscale boekjaar 2019, klom de groepsomzet met 7 procent op jaarbasis tot 12,45 miljard dollar. De reële groei bedraagt ongeveer de helft. Zo droeg een nieuwe boekhoudnorm (ASC606), waardoor de omzet uit langlopende contracten sneller mag worden verrekend, voor ongeveer 2 procent bij aan de groei. De omzet van Infrastructure Products klom in het tweede kwartaal met 6 procent tot 7,13 miljard dollar. Cisco hoopt marktaandeel te kunnen afsnoepen van de Chinese concurrent Huawei, die in verschillende westerse landen onder vuur ligt. Bij Applications werd de groei van 24 procent geflatteerd door de overname van Broadsoft. Hetzelfde geldt voor de afdeling Security (+18%), die profiteerde van de inlijving van de beveiligingsspecialist Duo. Cisco spendeerde de voorbije vier kwartalen meer dan 20 miljard dollar aan de inkoop van eigen aandelen. Daardoor klom de winst per aandeel in het voorbije kwartaal met 16 procent tot 0,73 euro per aandeel, terwijl de nominale winst slechts met 6 procent steeg tot 3,3 miljard dollar. De brutomarge bleef op jaarbasis ongewijzigd op 64,1 procent en zal het lopende kwartaal uitkomen tussen 64 en 65 procent. De operationele marge (ebitmarge) lag met 32,5 procent wel licht boven de consensus van 31,5 procent. Cisco mikt voor het derde kwartaal op een omzetgroei tussen 4 en 6 procent, maar ook nu zal het reële groeicijfer (exclusief eenmalige factoren) ongeveer de helft bedragen. Cisco gaf in het voorbije kwartaal bijna 1,5 miljard dollar aan dividenduitkeringen. Het kwartaaldividend wordt verhoogd van 33 naar 35 dollarcent per aandeel. Dat komt overeen met een uitgave van 6,3 miljard dollar op jaarbasis. Ook na de dividenduitkering hield de technologiegroep nog een vrije kasstroom van 7 miljard dollar over. Cisco kocht tussen november en januari 111 miljoen eigen aandelen in tegen 45,09 dollar per aandeel, goed voor een uitgave van iets meer dan 5 miljard dollar, of 40 procent van de kwartaalomzet. Maar daar houdt het niet op. Het budget voor aandeleninkopen werd met 15 miljard dollar opgetrokken van 9 naar 24 miljard dollar, of bijna de helft van de verwachte jaaromzet. Die agressieve operatie garandeert een verdere daling van het aantal aandelen, wat gunstig is voor de winst per aandeel. Cisco had eind januari 40,4 miljard dollar in kas. Daar stond een schuldpositie van 25,7 miljard dollar tegenover. De nettocashpositie komt daarmee uit op 3,27 dollar per aandeel. ConclusieDe overgang naar een hogere bijdrage van software en recurrente inkomsten aan de omzet verloopt gestaag bij Cisco Systems. Het grootste nieuws voor de aandeelhouders kwam opnieuw van het hogere dividend en de flinke uitbreiding van het programma voor aandeleninkopen. De waardering ligt iets onder het beursgemiddelde, maar dat zegt meer over de dure Amerikaanse beurs dan over Cisco. Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 51,3 dollarTicker: CSCOISIN-code: US17275R1023Markt: NasdaqBeurskapitalisatie: 225,8 miljard dollarK/w 2018: 20Verwachte k/w 2019: 16Koersverschil 12 maanden: +19%Koersverschil sinds jaarbegin: +18%Dividendrendement: 2,7%