Om de waardering van een aandeel in te schatten, kijken beleggers reflexmatig naar de koers-winstverhouding. Daar is niets mis mee, maar andere interessante indicatoren worden soms over het hoofd gezien. Zo zou elke belegger ook routinematig moeten onderzoeken hoeveel vrije cashflow een bedrijf genereert. Die productie van vrije cashflow, of de cashflow die overblijft na de noodzakelijke investeringen, is van cruciaal belang, want ze is de belangrijkste bron om de belegger te vergoeden, via dividenden, de inkoop van eigen aandelen of kapitaalverminderingen.
...