Ondanks de moeilijke omstandigheden in de olie- en gasindustrie nam de netto intrinsieke waarde (NAV) van de Noorse holding Aker ASA in het tweede kwartaal met 12,2% toe, tot 21 miljard NOK, of 282 NOK per aandeel. Intussen is de NAV wel teruggevallen tot 269 NOK per aandeel. Drijvende krachten achter de toename waren eens te meer de industriële belangen in Det Norske (+1,1 miljard NOK) en Ocean Yield (+1,1 miljard NOK). De totale waarde van de industriële participaties bedroeg eind juni 20,4 miljard NOK.
...