De aandeelhouders van de Noorse holding Aker ASA kunnen opgelucht ademhalen, want over het boekjaar 2015 wordt een brutodividend uitgekeerd van 10 Noorse kronen (NOK) per aandeel. Daarmee doet Aker ASA even goed als vorig jaar. Tegen de huidige koers betekent dit een aantrekkelijk brutorendement van 6,7%. De dividendpolitiek stelt een vergoeding tussen 2 en 4% van de netto intrinsieke waarde (NAV) voorop. Eind 2015 bedroeg de NAV 20,88 miljard NOK, of 282 NOK per aandeel, waardoor 3,6% van de NAV wordt uitgekeerd, tegenover nog 4,1% vorig jaar. De NAV steeg vorig jaar met 18% tegenover eind 2014, maar viel sinds het jaarbegin met 9,2% terug, tot 25...

De aandeelhouders van de Noorse holding Aker ASA kunnen opgelucht ademhalen, want over het boekjaar 2015 wordt een brutodividend uitgekeerd van 10 Noorse kronen (NOK) per aandeel. Daarmee doet Aker ASA even goed als vorig jaar. Tegen de huidige koers betekent dit een aantrekkelijk brutorendement van 6,7%. De dividendpolitiek stelt een vergoeding tussen 2 en 4% van de netto intrinsieke waarde (NAV) voorop. Eind 2015 bedroeg de NAV 20,88 miljard NOK, of 282 NOK per aandeel, waardoor 3,6% van de NAV wordt uitgekeerd, tegenover nog 4,1% vorig jaar. De NAV steeg vorig jaar met 18% tegenover eind 2014, maar viel sinds het jaarbegin met 9,2% terug, tot 256 NOK. De totale waarde van de industriële participaties bedroeg eind december 20,2 miljard NOK (momenteel 18,4 miljard NOK). Het gaat typisch om langetermijnengagementen, meestal met een controlebelang. De twee belangrijkste belangen zijn olieproducent Det Norske (50% belang, 27,7% van de industriële participaties) en scheepvaartbedrijf Ocean Yield (73% belang, 33,3%). Det Norske deed de jongste maanden drie kleinere overnames die het opwaartse productiepotentieel op langere termijn moeten vrijwaren. De lage olieprijs zet wel druk op de balans van het bedrijf, dat onderhandelt over een herziening van de schuldconvenanten. Op lange termijn zijn de vooruitzichten sterk, gezien het belang van 11,6% in Sverdrup, de grootste olievondst in de Noorse wateren sinds 1974, met verwachte eerste productie eind 2019. Aker ASA verwacht op termijn vanuit Det Norske dan ook significante dividendinkomsten. Veruit de belangrijkste dividendbetaler (479 miljoen NOK in 2015) voor de holding van grootaandeelhouder Kjell Inge Roekke is Ocean Yield, dat via langetermijncontracten (gemiddeld 10,3 jaar) haar vloot steeds verder uitbreidt. Een aandachtspunt is wel de solvabiliteit van de tegenpartijen, gezien de blootstelling aan de olie- en gasindustrie. Een kleinere dividendbetaler met 47 miljoen NOK in 2015, is Havfisk (visvangst; 73,2% belang, 8,7%). In 2016 komt er geen dividend meer van twee andere industriële participaties actief in de olie- en gasindustrie: Aker Solutions (34,8% belang, 14,2% van de industriële participaties) en Kvaerner (28,7% belang, 3,1%), samen goed voor 199 miljoen NOK dividend in 2015. Belangrijk is wel dat beide bedrijven eind 2015 netto schuldenvrij waren. De overige industriële belangen zijn Aker BioMarine (krillvangst; 99,5% belang, 6,9%) en Akastor (afgesplitst van Aker Solutions; 36,7% belang, 6%). De lagere dividendinkomsten uit de industriële participaties zullen dit jaar ruimschoots gecompenseerd worden door de verkoop van de vastgoedportefeuille voor netto 1,55 miljard NOK cash aan The Resource Group, een ander bedrijf van Roekke. De overige financiële belangen (7 miljard NOK eind 2015) omvatten naast cash nog een aantal participaties in fondsen en bedrijven. ConclusieHet aandeel bewoog per saldo niet sinds het jaarbegin. De netto intrinsieke waarde daalde sindsdien met 9,1%. Daardoor zakte de onderwaardering tot 37%. Rekening houdend met een historische onderwaardering tussen 25 en 40%, blijft de waardering zeer aantrekkelijk. Het aandeel blijft daarom in de Inside Selectie. Er is wel een meerjarenperspectief voor nodig.Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1A