In zijn jaarlijkse brief aan de aandeelhouders toonde de steenrijke zakenman Kjell Inge Roekke, die met 67% de grootaandeelhouder van de Noorse holding Aker ASA is, zich maar matig tevreden over de prestatie van de voorbije vijf jaar. Inclusief de uitgekeerde dividenden zette het aandeel over de periode 2009 tot 2013 een jaarlijkse return van 16% neer. Niet slecht uiteraard, maar de OSEBX (de referentie-index van de Noorse beurs) deed het met 18% nog beter. Toch is Roekke ervan overtuigd dat in de voorbije jaren de fundamenten zijn gelegd voor toekomstige waardecreatie.
...

In zijn jaarlijkse brief aan de aandeelhouders toonde de steenrijke zakenman Kjell Inge Roekke, die met 67% de grootaandeelhouder van de Noorse holding Aker ASA is, zich maar matig tevreden over de prestatie van de voorbije vijf jaar. Inclusief de uitgekeerde dividenden zette het aandeel over de periode 2009 tot 2013 een jaarlijkse return van 16% neer. Niet slecht uiteraard, maar de OSEBX (de referentie-index van de Noorse beurs) deed het met 18% nog beter. Toch is Roekke ervan overtuigd dat in de voorbije jaren de fundamenten zijn gelegd voor toekomstige waardecreatie. Aker ASA is opgesplitst in industriële en financiële participaties. De financiële participaties beogen een meerwaarde op middellange termijn en presteerden de voorbije zes maanden uitstekend, met een stijging van de intrinsieke waarde (exclusief cash) van 5,2 naar 6,4 miljard NOK. Inclusief cash bedroeg de intrinsieke waarde van de financiële participaties eind maart 9,9 miljard NOK, 33% van het totaal. De overige 67% (20,1 miljard NOK) zit vervat in de industriële belangen: langetermijninvesteringen, die mee door Aker ASA worden beheerd via het aanhouden van controlebelangen. De zes industriële participaties zijn in volgorde van waarde: Aker Solutions (dienstverlening olie- en gasindustrie; 34,2% belang op 31 maart, 43% van de industriële participaties), Det Norske (olie-exploratie; 50% belang, 22%), Ocean Yield (scheepvaart; 73,2% belang, 18%), Aker BioMarine (krillvangst; 99% belang, 8%), Kvaerner (afgesplitst van Aker Solutions; 28,7% belang, 5%) en Havfisk (visvangst; 73% belang, 3%). Oliedienstenbedrijven zoals Aker Solutions maken een lastige periode door de kostenbesparingen bij de oliemajors. Nadat vorig jaar twee minder strategische afdelingen voor 5,4 miljard NOK werden verkocht, besliste de groep zich voor eind 2014 op te splitsen in twee aparte beursgenoteerde bedrijven. De activiteiten in offshore en diepzee - de meest waardevolle, goed voor 66% van de bedrijfskasstroom - worden ondergebracht in het nieuwe Aker Solutions. De overige activiteiten, vooral boortechnologie, komen terecht in Akastor. De markt reageerde positief en Aker ASA verhoogde haar positie in Aker Solutions lichtjes, tot 34,5%. Bij Det Norske was er belangrijk overnamenieuws. Het bedrijf koopt de Noorse olieactiviteiten van het Amerikaanse Marathon Oil Corp voor 2,7 miljard USD. Det Norske gaat daarvoor een lening aan en het voert in juli een kapitaalverhoging voor 500 miljoen USD (30% extra aandelen) door. Aker ASA zal haar belang van 50% behouden door volledig in te tekenen op de kapitaalverhoging, de andere 50% wordt onderschreven door een consortium van banken.De koers van Det Norske stond lange tijd onder druk, doordat de groep nog onvoldoende inkomsten heeft om haar aandeel in het ontwikkelen van Sverdrup (de grootste ontdekking in de Noorse wateren sinds 1974; verwachte eerste productie in 2019) mee te financieren. Door de overname is die zorg nu grotendeels van de baan. De netto intrinsieke waarde (NAV) bedraagt 336 NOK per aandeel. De Noorse holding verhoogt gestaag het brutodividend en betaalde in april 13 NOK per aandeel. ConclusieAker ASA is een sterke gediversifieerde holding met sterke focus op waardecreatie. De korting op de intrinsieke waarde bedraagt nog steeds 32%. Aker verdient een plaats in de Inside Selectie. Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1A