8,07 USD - 2C
...

8,07 USD - 2CDe basismetalen zaten de voorbije maanden in de hoek waar de klappen vielen, met forse prijsdalingen als gevolg. Aluminium kan zich hier niet aan onttrekken en het metaal werd sinds begin dit jaar al 14% goedkoper op de London Metal Exchange (LME). Dit is enerzijds het gevolg van een aanbodoverschot door een te hoge productie, gecombineerd met een lagere vraag. Alcoa, de grootste Amerikaanse aluminiumproducent, mikt voor 2013 op een toename van de globale vraag naar aluminium met 7%, maar dat lijkt ons te optimistisch. De groep klopte in het tweede kwartaal de consensusverwachtingen, maar de prognoses werden de voorbije weken al fors teruggeschroefd door de analisten. Door de scherpe daling van de aluminiumprijs waren de verwachtingen niet al te hooggespannen. De omzet daalde met bijna 2% op jaarbasis, tot 5,85 miljard USD. Tegenover het eerste kwartaal was er een bescheiden vooruitgang met 16 miljoen USD. De groep produceerde tussen april en juni 896.000 ton aluminium, tegenover 891.000 ton een kwartaal eerder, maar de gemiddelde ontvangen prijs per ton aluminium daalde met 161 USD/ton. Primary Metals (ontginning en productie), de grootste afdeling, zag de omzet op kwartaalbasis en op jaarbasis met respectievelijk 8 en 10% zakken. Er was ook een operationeel verlies van 32 miljoen USD, tegenover nog een winst van 39 miljoen USD in het eerste kwartaal. De verpakkingsdivisie deed het, zoals verwacht, wel goed. Het tweede kwartaal is traditioneel beter dan het eerste en dit uitte zich in een omzetstijging met 10% tegenover de eerste 3 maanden van 2013. Engineered Products als groep (verwerking en fabricage van eindproducten) kan zelfs op een recordkwartaal terugblikken, met een marge op de bedrijfskasstroom (ebitda) van 22,2% en een operationele winst die 23% hoger klom. Vooral de luchtvaartindustrie trok de kar. Alcoa profiteert hierbij van het goed gevulde orderboekje van de producenten van passagiersvliegtuigen, terwijl ook de autosector het goed blijft doen. Minder goed verging het de residentiële bouwsector en de verkoop aan producenten van zware vrachtwagens. Door herstructureringslasten ten belope van 244 miljoen USD dook Alcoa 119 miljoen USD in het rood, tegenover een nettowinst van 149 miljoen USD in het eerste kwartaal. Op operationeel vlak is de achteruitgang iets minder groot, met een winst van 76 miljoen USD tegenover 121 miljoen USD in het eerste kwartaal. Alcoa had zichzelf als doel gesteld om dit jaar voor 750 miljoen USD aan productiviteitswinsten te boeken. Na de eerste jaarhelft is daarvan al 539 miljoen USD gerealiseerd. Nog een opsteker is dat de vrije kasstroom opnieuw positief is (228 miljoen USD), na een negatieve vrije kasstroom van 305 miljoen USD in het eerste kwartaal. Alcoa bouwde vorig jaar de productiecapaciteit met 531.000 ton af en in de eerste helft van 2013 kwam daar nog eens 149.000 ton bij. Momenteel staat 13% van de totale productiecapaciteit op non-actief. Van nog eens 11% wordt een tijdelijke sluiting overwogen. De nettoschuld van de groep daalde op het einde van het tweede kwartaal naar 7,16 miljard USD, tegenover 7,37 miljard USD 3 maanden eerder. Toch steeg de nettoschuldgraad licht, naar 31,1%. Alcoa is een bedrijf dat momenteel op 2 snelheden draait. Bij de afgewerkte producten loopt alles nog op wieltjes, met dank aan de vraag vanuit de luchtvaartindustrie. De productie en verkoop van aluminium zelf is momenteel operationeel verlieslatend door het overaanbod en de lagere prijzen. De kans is groot dat deze situatie eerst nog verergert vooraleer te verbeteren. Het aandeel presteerde ondermaats en draagt de rode lantaarn binnen de Dow 30 index. Aan 0,6 keer de boekwaarde zit al heel wat slecht nieuws in de koers verrekend. Toch is het lang niet zeker dat de koers niet verder zal afbrokkelen op korte termijn. Het risico bestaat dat de Chinese economie effectief op een harde landing afstevent. Eerste positie (rating 2C).Eerste positie