In de aanloop naar de bekendmaking van de kwartaal- en jaarresultaten hadden beleggers het aandeel van Alcoa eind 2013 naar het hoogste niveau in bijna twee jaar gestuurd. Na drie winstgevende kwartalen werd verwacht dat de Amerikaanse aluminiumproducent het jaar in schoonheid zou eindigen, maar dat bleek toch niet zo te zijn. In het vierde kwartaal was er een nettoverlies van 2,34 miljard USD of 2,19 USD per aandeel. Dat was vrijwel volledig te wijten aan een afschrijving op de boekwaarde van de smeltactiviteiten voor 1,73 miljard USD en aan andere herstructureringskosten. Daarnaast moet Alcoa ook voor 384 miljoen USD aan boetes betalen. Een dochterbed...

In de aanloop naar de bekendmaking van de kwartaal- en jaarresultaten hadden beleggers het aandeel van Alcoa eind 2013 naar het hoogste niveau in bijna twee jaar gestuurd. Na drie winstgevende kwartalen werd verwacht dat de Amerikaanse aluminiumproducent het jaar in schoonheid zou eindigen, maar dat bleek toch niet zo te zijn. In het vierde kwartaal was er een nettoverlies van 2,34 miljard USD of 2,19 USD per aandeel. Dat was vrijwel volledig te wijten aan een afschrijving op de boekwaarde van de smeltactiviteiten voor 1,73 miljard USD en aan andere herstructureringskosten. Daarnaast moet Alcoa ook voor 384 miljoen USD aan boetes betalen. Een dochterbedrijf zou leden van de koninklijke familie van de Golfstaat Bahrein hebben omgekocht, om aan de plaatselijke smeltfabrieken aluminiumoxide of alumina te mogen leveren. De juridische procedure loopt al lang en Alcoa heeft er uiteindelijk voor gekozen om een schikking te treffen. Een deel van het bedrag mag het gespreid over vijf jaar betalen. In 2012 was er nog een winst van 242 miljoen USD. Exclusief alle eenmalige en uitzonderlijke uitgaven bleef er een winst van 4 dollarcent per aandeel over, wat onder de verwachtingen was. De afschrijving in het vierde kwartaal leidde ook tot een nettoverlies over het hele boekjaar van 2,29 miljard USD of 2,14 USD per aandeel. In 2012 was er nog een winst van 191 miljoen USD. De aangepaste winst lag met 0,33 USD per aandeel in 2013 wel iets hoger dan een jaar eerder (0,24 USD). Alcoa is al enkele jaren bezig met een verschuiving naar activiteiten met een hogere toegevoegde waarde, waarbij de afhankelijkheid van de aluminiumprijs minder groot is. Het gaat daarbij om verpakkingsmateriaal en andere afgewerkte of half afgewerkte producten op basis van aluminium. Het smelten van aluminium was het voorbije kwartaal verlieslatend. De gemiddelde aluminiumprijs daalde het voorbije kwartaal opnieuw met 10% en lag sinds het tweede kwartaal van 2009 niet meer zo laag. Het smeltproces is erg energie-intensief, maar voor smeltfabrieken in China en het Midden-Oosten, die kunnen profiteren van erg lage elektriciteitstarieven, is dat niet zo'n groot probleem. Ook als de aluminiumprijzen flink dalen, blijven die nog winstgevend.Alcoa heeft al heel wat dure smelterijen gesloten en probeert bij de resterende fabrieken over te schakelen van brandstofolie naar aardgas. De groepsomzet daalde met 5,3% op jaarbasis, tot 5,59 miljard USD. In vergelijking met het derde kwartaal bedroeg de achteruitgang 3,1%. De afdeling Primary Metals was verlieslatend, maar ook de divisie Rolled Products (aluminium voor de luchtvaart- en autosector) zag haar operationele winst met 73% afnemen, vooral door de hoge voorraden bij de vliegtuigbouwers. De nettoschuld van de groep daalde naar 6,88 miljard USD. Een hoger dividend komt er voorlopig niet, terwijl ook een aandeleninkoop niet aan de orde is.ConclusieGezien de marktomstandigheden was 2013 geen slecht jaar voor Alcoa. De beloofde productiviteitswinsten werden ruim gehaald en voor de volumes kondigt 2014 zich vrij goed aan. De aluminiumprijs blijft de belangrijkste parameter. Het is onzeker hoe die, gezien de aanhoudende overcapaciteit, zal evolueren. We menen dat zich nog betere instapmomenten zullen aandienen.Advies: houdenRisico: gemiddeldRating: 3C