Sinds de verwijdering uit de Dow-Jones-index presteerde het aandeel presteerde nadien beduidend beter dan de S&P500 en klom eerder deze week naar het hoogste niveau sinds augustus 2011. De Amerikaanse groep pakte met beter dan verwachte kwartaalresultaten en vrij optimistische vooruitzichten uit. Toch blijven er tal van onzekerheden op de wereldwijde aluminiummarkt. Zo daalde de prijs van een ton aluminium in februari naar het laagste peil in vier jaar. De jongste twee maanden veerde het metaal opnieuw met 8% op. Verscheidene grote aanbieders hebben de voorbije kwartalen fors in de productie gesnoeid. Zo zal marktleider Rusal dit jaar de kleinste hoeveelhei...

Sinds de verwijdering uit de Dow-Jones-index presteerde het aandeel presteerde nadien beduidend beter dan de S&P500 en klom eerder deze week naar het hoogste niveau sinds augustus 2011. De Amerikaanse groep pakte met beter dan verwachte kwartaalresultaten en vrij optimistische vooruitzichten uit. Toch blijven er tal van onzekerheden op de wereldwijde aluminiummarkt. Zo daalde de prijs van een ton aluminium in februari naar het laagste peil in vier jaar. De jongste twee maanden veerde het metaal opnieuw met 8% op. Verscheidene grote aanbieders hebben de voorbije kwartalen fors in de productie gesnoeid. Zo zal marktleider Rusal dit jaar de kleinste hoeveelheid aluminium sinds 2006 produceren. Voor de gediversifieerde grondstoffengroep Rio Tinto is aluminium helemaal geen prioriteit meer en er wordt voorlopig zelfs niet meer in geïnvesteerd. Ook Alcoa doet zijn duit in het zakje. Begin dit jaar werden smelterijen in de Verenigde Staten en Australië gesloten. Vorige maand werd bijkomend 147.000 ton smeltcapaciteit op non-actief gezet in Brazilië. En nog is het einde niet in zicht. Later dit jaar moet nog eens 274.000 ton worden geschrapt. Of en in welke mate de producenten in China, waar de oorzaak van het overaanbod ligt, die trend zullen volgen, blijft nog een open vraag. Mijnsluitingen, al dan niet tijdelijk, gaan ook met een hoop kosten gepaard. Vandaar dat Alcoa over het eerste kwartaal van het nieuwe boekjaar een nettoverlies van 178 miljoen USD moest opbiechten. Een jaar eerder was er nog een winst van 149 miljoen USD. Het verlies viel in hoofdzaak toe te schrijven aan herstructureringslasten verbonden aan de fabriekssluitingen. Over de rest van het boekjaar zal nog 100 tot 115 miljoen USD ten laste van het resultaat worden genomen. Exclusief de eenmalige kosten realiseerde Alcoa een winst van 98 miljoen USD (0,09 USD per aandeel), onder het niveau van vorig jaar (121 miljoen USD), maar wel bijna dubbel zo hoog als verwacht (0,05 USD per aandeel). Door de lagere aluminiumprijs daalde de omzet met 2% op kwartaalbasis en 6,5% op jaarbasis, tot 5,45 miljard USD. Alcoa verwacht dat de wereldwijde aluminiumconsumptie dit jaar met 7% zal toenemen. Voor het aluminiumverbruik in de luchtvaartindustrie wordt een nog hogere groei verwacht (8 tot 9%). De vraag uit de autosector blijft eveneens op een hoog peil. Naast personenwagens maken nu ook lichte vrachtwagens en trucks in toenemende mate gebruik van het lichte metaal. De afdeling Engineered Products zag haar winst met 9% toenemen naar een recordniveau. Samen met Rolled Products staat ze in voor 76% van de bedrijfswinst op groepsniveau. Dat is het resultaat van inspanningen om meer toegevoegde waarde te creëren en de winsten niet enkel te laten afhangen van de evolutie van de aluminiumprijs. Alcoa verwacht voor 2014 opnieuw een deficit, maar dit optimisme wordt lang niet door alle beurshuizen gedeeld. Het terugdraaien van de financieringsovereenkomsten (zie ook de derivatenrubriek) kan het aanbod opnieuw doen toenemen. ConclusieMet een klim van 50% in zes maanden is het aandeel al ruim vooruitgelopen op een krapper marktevenwicht en hogere winsten. Alcoa is niet overdreven duur, maar de waardering ligt wel boven het gemiddelde van de voorbije jaren. Vandaar de adviesverlaging. Advies: verkopenRisico: gemiddeldRating: 3B