De Amerikaanse aluminiumproducent Alcoa wordt na 128 jaar opgesplitst in twee afzonderlijke entiteiten. De upstreamdivisie behoudt de naam Alcoa (en het tickersymbool AA) en omvat alle mijnbouwactiviteiten van de groep, samen met het smelten van aluminium en andere metalen. Arconic (tickersymbool ARNC) groepeert het downstreamsegment _ alle activiteiten waar verwerkt aluminium aan te pas komt. De logica achter de splitsing is dat de waarde van de afzonderlijke bedrijven volgens het management hoger is dan de waardering die de markt aan het gecombineerde bedrijf toebedeelt.
...

De Amerikaanse aluminiumproducent Alcoa wordt na 128 jaar opgesplitst in twee afzonderlijke entiteiten. De upstreamdivisie behoudt de naam Alcoa (en het tickersymbool AA) en omvat alle mijnbouwactiviteiten van de groep, samen met het smelten van aluminium en andere metalen. Arconic (tickersymbool ARNC) groepeert het downstreamsegment _ alle activiteiten waar verwerkt aluminium aan te pas komt. De logica achter de splitsing is dat de waarde van de afzonderlijke bedrijven volgens het management hoger is dan de waardering die de markt aan het gecombineerde bedrijf toebedeelt. In de aanloop naar die verdeling voerde Alcoa een omgekeerde aandelensplitsing door, waarbij drie bestaande aandelen werden ingeruild tegen één nieuw aandeel. Arconic behoudt een belang van 19,9 procent in Alcoa en beide bedrijven blijven nauw samenwerken. We verwachten dat de beurskoers van Alcoa na de splitsing sterker samenloopt met de aluminiumprijs dan tot nu het geval was. Arconic kan door zijn hogere marges aanspraak maken op een hogere waardering. De aluminiumprijs is dit jaar al met 13 procent opgeveerd, nadat die eind vorig jaar het laagste niveau sinds 2009 had bereikt. Alcoa verwacht dat de vraag naar aluminium dit jaar met 5 procent toeneemt en het aanbod met 3 procent. Het deficit wordt door het bedrijf op 615.000 ton geschat, ondanks de aanhoudende overcapaciteit in China. De groepsomzet van Alcoa daalde in het derde kwartaal met 6,5 procent naar 5,21 miljard dollar. Een groot deel van die achteruitgang was het gevolg van de stopzetting en de verkoop van activa. Alcoa doet dit jaar voor 1,2 miljard dollar overtollige bedrijfsonderdelen van de hand. De aangepaste nettowinst kwam met 161 miljoen dollar wel hoger uit dan in dezelfde periode vorig jaar, maar bleef wel onder de consensusverwachting. Arconic zag zijn omzet met 1 procent dalen naar 3,4 miljard dollar. Door productiviteitswinsten klom de operationele winst wel met 4 procent. De groepsomzet van het nieuwe Alcoa bleef op jaarbasis ongewijzigd op 2,3 miljard dollar (inclusief interne transacties). De operationele winst kreeg wel een flinke tik (-15%). De hogere aluminiumprijs werd tenietgedaan door hogere kosten en ongunstige valutaverschillen. De omzetprognose voor Arconic werd verlaagd door de tragere groei op de meeste eindmarkten. Dat is onder meer het geval in het segment van de vliegtuigmotoren. De verpakkingsindustrie heeft dan weer af te rekenen met prijsdruk. Alcoa had aan het einde van het derde kwartaal een liquiditeitspositie van 1,86 miljard dollar en de vrije kasstroom is positief. De nettogroepsschuld bedraagt 8,44 miljard dollar. Daarvan wordt 1,25 miljard dollar toegewezen aan Alcoa, dat voor dat bedrag een lening aanging. De rest, 7,19 miljard dollar, komt bij Arconic terecht. Ook de toekomstige pensioenverplichtingen worden verdeeld. Daar neemt Arconic de zwaarste last op zich, maar Alcoa blijft niet ver achter. ConclusieDe beurscarrière van Alcoa eindigt een beetje in mineur door de veeleer tegenvallende kwartaalcijfers en de neerwaartse bijstelling van de verwachtingen. We verlagen dan ook het advies en zetten het aandeel tijdelijk op verkopen, omdat de kans groot is dat de Belgische fiscus roerende voorheffing aanrekent op het afgesplitste deel. Dat was eerder ook het geval bij de splitsing van andere buitenlandse aandelen.Advies: verkopenRisico: gemiddeldRating: 3BMunt: dollarMarkt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 12,47 miljard dollarK/w 2015: 15,7Verwachte k/w 2016: 21,9Koersverschil 12 maanden: -6,4%Koersverschil sinds jaarbegin: - 3,9%Dividendrendement: 1,27%