De Amerikaanse aluminiumproducent Alcoa wordt na 128 jaar opgesplitst in twee afzonderlijke entiteiten. De upstreamdivisie behoudt de naam Alcoa (en het tickersymbool AA) en omvat alle mijnbouwactiviteiten van de groep, samen met het smelten van aluminium en andere metalen. Arconic (tickersymbool ARNC) groepeert het downstreamsegment _ alle activiteiten waar verwerkt aluminium aan te pas komt. De logica achter de splitsing is dat de waarde van de afzonderlijke bedrijven volgens het management hoger is dan de waardering die de markt aan het gecombineerde bedrijf toebedeelt.
...