Sequana Medical, de Gentse specialist in de behandeling van vochtophopingen door leverziekten, kanker en hartfalen, kwam onlangs met nieuws over het onderzoeksprogramma in leverziekten. Begin juli werden de tweede tussentijdse resultaten vrijgegeven uit de Noord-Amerikaanse Poseidon-studie in patiënten met wederkerende vochtophoping in de buik wegens leverziekten. Het ging over de resultaten van de volledige groep van 26 patiënten van het zogenaamde roll-in-cohortvan de studie. De beide primaire eindpunten werden ruimschoots behaald. Ten eerste bleek het aantal paracenteses (procedure om lichaamsvocht weg te halen, in dit geval uit de buikholte) met meer dan 90 procent gedaald tegenover het referentiepunt van gemiddeld 3,8 paracenteses per maand. He...

Sequana Medical, de Gentse specialist in de behandeling van vochtophopingen door leverziekten, kanker en hartfalen, kwam onlangs met nieuws over het onderzoeksprogramma in leverziekten. Begin juli werden de tweede tussentijdse resultaten vrijgegeven uit de Noord-Amerikaanse Poseidon-studie in patiënten met wederkerende vochtophoping in de buik wegens leverziekten. Het ging over de resultaten van de volledige groep van 26 patiënten van het zogenaamde roll-in-cohortvan de studie. De beide primaire eindpunten werden ruimschoots behaald. Ten eerste bleek het aantal paracenteses (procedure om lichaamsvocht weg te halen, in dit geval uit de buikholte) met meer dan 90 procent gedaald tegenover het referentiepunt van gemiddeld 3,8 paracenteses per maand. Het primaire eindpunt vereist een minimale daling met 50 procent. Daarnaast behaalden alle patiënten een vermindering van het aantal paracenteses met minstens 50 procent, ruim boven het voorziene minimum van 50 procent van de patiënten. De cijfers liggen in lijn met de prima resultaten uit voorgaande studies die aan de basis lagen van de Europese goedkeuring van de alfapump voor de toepassing in leverziekten. Belangrijk zijn de gunstige effecten op de levenskwaliteit, die ook na twaalf maanden nog aanhielden. Eén patiënt overleed door een arteriële verwonding tijdens het implanteren van de alfapump. Hoewel dat risico bekend is voor zulke ingrepen, is het de eerste keer dat dat is gebeurd na ruim 850 implantaties. Twee andere patiënten moesten de alfapump laten verwijderen wegens een wonddehiscentie (het openen van een wonde na een chirurgische incisie) en een hematurie na een verkeersongeval. Het aantal patiënten van de studiegroep van Poseidon werd met tien verhoogd, nadat meer patiënten op het tweede screeningsmoment, net voor de implantatie, niet langer aan de selectiecriteria voldeden. De oorzaak zit bij langere wachttijden door covid-19-beperkingen, maar ook de snelle achteruitgang bij zulke patiënten. De rekrutering zal drie maanden later rond zijn, tegen eind september. De resultaten volgen in het derde kwartaal van 2022. De indiening van het goedkeuringsdossier blijft voorzien in het vierde kwartaal van 2022, met de verwachte commercialisatie vanaf 2023. Sequana organiseerde op 15 juli een expertenmeeting over de toepassing van de alfapump bij de behandeling van wederkerende vochtophoping in de buik wegens leverziekten. Het aantal patiënten zal het komende decennium fors toenemen door de niet-alcohol gedreven vetteleverziekte of NASH. In mei boekte Sequana sterke resultaten met het alfapump DSR-systeem (direct sodium removal of directe natriumverwijdering) in Red Desert, een studie bij acht hartpatiënten die kampen met vochtophoping, ondanks het gebruik van vochtafdrijvende middelen of diuretica. De eerste data van Sahara Desert, de volgende studie met alfapump DSR bij twintig hartpatiënten uit de doelgroep volgen tegen het einde van het jaar. De volledige resultaten komen eraan in de tweede helft van 2022.ConclusieHet aandeel van Sequana Medical verloor de jongste weken stevig terrein. We gaan ervan uit dat vooral retailbeleggers op de verkoopknop duwen wegens de beperkte vertraging van de studieresultaten van Poseidon. Mogelijks speelt ook het overlijden van één patiënt. De resultaten in leverziekten en hartfalen blijven sterk en rechtvaardigen een aanzienlijk hogere waardering. We zien de terugval als een uitgelezen koopkans voor risicobewuste laatkomers. Het aandeel blijft in de voorbeeldportefeuille. Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 6,90 euroTicker: SEQUA BBISIN-code: BE0974340722Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 128,2 miljoen euroK/w 2020: -Verwachte k/w 2021: -Koersverschil 12 maanden: +13%Koersverschil sinds jaarbegin: -31%Dividendrendement: -