Sinds de introductie op de London Stock Exchange (LSE) in 1999 was Anglo American nooit zo goedkoop. De groep is nochtans de meest gediversifieerde van de grote mijnreuzen, maar dat levert dus geen voordeel op. Diamant staat in voor 31% van de bedrijfswinst via het belang van 85% in De Beers. Daarna volgen ijzererts en mangaan met 27%. Anglo is actief in ijzererts via dochter Kumba Resopurces (70%) en de vorig jaar geopende Minas Rio-ijzerertsmijn in Brazilië. Steenkool en platina tekenen beide voor 14%. De groep heeft ook koperactiva in Zuid-Amerika (9%) en daarnaast nog een aantal kleinere activite...

Sinds de introductie op de London Stock Exchange (LSE) in 1999 was Anglo American nooit zo goedkoop. De groep is nochtans de meest gediversifieerde van de grote mijnreuzen, maar dat levert dus geen voordeel op. Diamant staat in voor 31% van de bedrijfswinst via het belang van 85% in De Beers. Daarna volgen ijzererts en mangaan met 27%. Anglo is actief in ijzererts via dochter Kumba Resopurces (70%) en de vorig jaar geopende Minas Rio-ijzerertsmijn in Brazilië. Steenkool en platina tekenen beide voor 14%. De groep heeft ook koperactiva in Zuid-Amerika (9%) en daarnaast nog een aantal kleinere activiteiten. Vrijwel elke divisie kampt met problemen. De Beers verkoopt bijna de helft van alle ruwe diamanten ter wereld. Dit jaar gaat het heel wat minder door de lagere economische groei. IJzererts is er nog een stuk slechter aan toe. Tegen de huidige prijs draait Minas Rio maar net break-even (winst noch verlies). De prijzen van steenkool, platina en koper bevinden zich eveneens op dieptepunten sinds vele jaren. Anglo dook tijdens de eerste jaarhelft 3 miljard USD in het rood. De vrije kasstroom negatief en er is op korte termijn geen zicht op beterschap. De verkoop van activa heeft al 2 miljard USD opgeleverd, maar dit is onvoldoende om de schulden (13,1 miljard USD) af te bouwen of de kosten te verlagen. Op de Investor Day van vorige week werden dan ook bijkomende maatregelen aangekondigd. De belangrijkste daarvan was dat het dividend gedurende 18 maanden wordt opgeschort. Daardoor zal de groep per jaar iets meer dan 1 miljard USD besparen. Eventueel kan het vanaf 2017 terug worden ingevoerd maar dan zal de uitkering afhankelijk zijn van de gerealiseerde winst. Van de zes operationele divisies blijven er nog drie over: Bulk commodities (ijzererts en steenkool), Industrial commodities (platina en koper) en De Beers. Anglo wil zich focussen op die activa die positieve kasstromen genereren. De rest wordt verkocht of op non-actief geplaatst. De huidige 55 activa (mijnen en raffinaderijen) worden in een eerste fase teruggebracht naar 36 en later zelfs naar 20. De doelstelling voor opbrengsten uit desinvesteringen werd opgetrokken naar 4 miljard USD. Het budget voor kapitaaluitgaven wordt over de periode 2015-2017 met 2,9 miljard USD verminderd. Tegen 2017 zullen de uitgaven dalen naar 2,5 miljard USD tegenover nog 5,5 miljard USD vorig jaar. Na de herstructurering zullen er nog 50.000 werknemers overblijven, tegenover 135.000 nu. De ontslagen en de stopzetting van bepaalde activiteiten zullen uiteraard heel wat uitzonderlijke kosten en afboekingen met zich brengen. Bij de publicatie van de jaarresultaten in februari komt daarover meer duidelijkheid. ConclusieDe opschorting van het dividend is op zich geen verrassing maar gaf het aandeel wel een nieuwe tik. Nochtans een noodzakelijk kwaad. De boekwaarde valt op dit moment moeilijk te becijferen omdat nog niet duidelijk is hoe hoog de nieuwe afboekingen zullen oplopen. Daarom de adviesverlaging.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2B