715 GBp - 1B
...

715 GBp - 1BDeze plantagewaarde is, zoals andere Britse maatschappijen, altijd een laatkomer om met jaar- en halfjaarresultaten uit te pakken. Maar eind april zijn ze toch komen binnenwaaien. Het surplus van Anglo Eastern Plantations (kortweg AEP, ook het tickersymbool op de beurs van Londen; 285 miljoen GBP beurskapitalisatie www.angloeastern.co.uk; ISIN-code GB0000365774) tegenover het gemiddelde van andere plantagegroepen was de uitbreiding van het areaal. In 2010 nam de beplante oppervlakte met 7580 hectare (ha) toe, van 44.750 ha tot ruim 52.300 ha. Een toename dus met 16%. Dat was haast een wereldrecord. Dat tempo bleek de jongste 2 jaar echter niet houdbaar. De doelstelling om er in 2011 nog eens 10.000 ha bij te doen, werd niet gehaald. In 2011 klom de teller naar 57.100 ha of +4800 ha, een toename met 9,2%. Dat cijfer blijft op zich sterk. De ambitie van beplanting werd bij de jaarcijfers 2011 bijgesteld op het tempo van 2011, met de doelstelling van +9000 ha over de komende 2 jaar (2012-'13). Maar ook die ambitie wordt moeilijk haalbaar. In de eerste 6 maanden bleef, om diverse redenen, de aangroei beperkt tot 1085 ha en dat tempo kon in het tweede semester niet worden opgedreven zodat we bleven steken op een aangroei met 3% of 1900 ha, tot afgerond 59.000 ha. AEP is eigenaar van 126.000 ha en nog in familiale handen. Het gaat om Chinezen die in Maleisië wonen. Meer specifiek is mevrouw Lim Siew Kim de (rijke) eigenares. Financieel is de expansiepolitiek dus niet zo'n probleem. Er is ook een stevige financiële positie bij AEP zelf. Ondanks de zware investeringen bedroeg de nettocashpositie op 31/12 91,2 miljoen USD (151 pence per aandeel). Bij palmolie is planten nog lang niet oogsten. De eerste, beperkte oogst mag men na 3 à 4 jaar verwachten. Omvangrijke oogsten komen er na 7 à 10 jaar. Na erg sterke jaarcijfers 2011 (inkomsten +38%, bedrijfswinst (ebit) +48% en nettoresultaat per aandeel van 1,50 USD of 93,1 GBp (pence) per aandeel) kwamen de resultaten vorig jaar lager uit, ondanks een recordpalmolieproductie van 260.500 ton (+5% ten opzichte van 248.000 ton in 2011). Er was echter sprake van een 11%-lagere gemiddelde prijs (995 USD per ton tegenover nog 1095 USD per ton gemiddeld aan het eind van het eerste semester en 1124 USD voor 2011). De combinatie van een 5%-hogere productie, maar 11%-lagere gemiddelde prijs gaf samen 8%-lagere inkomsten, op 237,4 miljoen USD versus nog 259 miljoen USD voor 2011. Het bedrijfsresultaat (ebit) zakte met 13%, van 98,5 miljoen USD in 2011 tot 85,4 miljoen USD vorig jaar. De nettowinst ging van 75,1 miljoen USD naar 66,1 miljoen USD of een terugval met 12%. Per aandeel zakken we van 100,7 pence per aandeel naar 87,6 pence. Dat zijn de cijfers, zonder rekening te houden met de aanpassing van de biologische activa. Die waarde zakte vorig jaar met 4,5 miljoen USD, maar is louter boekhoudkundig. Een dividendwaarde is AEP niet. Over boekjaar 2012 wordt een haast symbolisch bedrag van 4,5 dollarcent per aandeel (0,045 USD of 2,9 GBp, pence) betaald. AEP zet duidelijk alles op groei, helemaal niet op winstuitkering. Voor dit jaar geeft het management nog geen concrete voorspellingen. In de eerste 2 maanden lag de productie 1% hoger, maar de palmolieprijzen schommelen tegenwoordig in de buurt van 850 USD per ton. Anglo-Eastern Plantations is een erg stabiel aandeel gebleken de afgelopen jaren, ondanks de turbulenties op de financiële markten. Het aandeel was lange tijd dan ook schromelijk ondergewaardeerd. Die onderwaardering in vergelijking met andere groepen (vooral beurskapitalisatie ten opzichte van beplante + onbeplante hectare) is wel aan het afnemen, maar nog niet tenietgedaan. AEP heeft op lange(re) termijn dan ook meer koerspotentieel dan andere spelers. Het advies blijft 'koopwaardig' (rating 1B) voor de langere termijn en het aandeel blijft in de 'Inside Selectie'.Koopwaardig