De palmolieplantagegroep Anglo-Eastern Plantations (AEP) realiseerde in 2014 een omzetgroei van 24,5%, tot 251,3 miljoen USD. Dat mooie groeicijfer verbergt echter een jaar met twee gezichten, want na het eerste semester was er nog een omzetstijging met 55,7%, tot 130 miljoen USD. In dat eerste semester profiteerde AEP nog van een 5,7% hogere gemiddelde palmolieprijs van 895 USD per ton. De tweede jaarhelft liet een heel ander beeld zien en de gemiddelde palmolieprijs strandde op jaarbasis uiteindelijk op 815 USD per ton, een daling met 5% tegenover 2013 (857 USD per ton).
...

De palmolieplantagegroep Anglo-Eastern Plantations (AEP) realiseerde in 2014 een omzetgroei van 24,5%, tot 251,3 miljoen USD. Dat mooie groeicijfer verbergt echter een jaar met twee gezichten, want na het eerste semester was er nog een omzetstijging met 55,7%, tot 130 miljoen USD. In dat eerste semester profiteerde AEP nog van een 5,7% hogere gemiddelde palmolieprijs van 895 USD per ton. De tweede jaarhelft liet een heel ander beeld zien en de gemiddelde palmolieprijs strandde op jaarbasis uiteindelijk op 815 USD per ton, een daling met 5% tegenover 2013 (857 USD per ton). Dankzij een uitbreiding van het aantal mature plantages met 12,5%, tot 47.186 hectare (ha), steeg de eigen productie palmolievruchten op jaarbasis met 9%, tot 857.400 ton (was +17% na het eerste semester). Door een slechtere kwaliteit van de vruchten daalde de opbrengst per ha in 2014 tot 19,1 ton, tegenover 19,5 ton per ha in 2013 en een doelstelling op langere termijn van 22 ton per ha. Het totale areaal van de groep bedroeg eind vorig jaar 63.470 ton (inclusief 678 ha rubberplantages), waarvan 15.333 ha immature plantages. De groep beschikt nog over ruim 50.000 ha onbeplante gronden. Vorig jaar werden 2348 ha beplant (941 ha in de eerste jaarhelft), vooral in Kalimantan (Indonesië). Daarnaast werden 1019 ha in Noord-Sumatra herbeplant. De inkoop van vruchten bij derden steeg met 26%, tot 626.200 ton, na een forse toename met 62% (310.900 ton) in de eerste jaarhelft. De strategie om de inkoopprijzen te verhogen, wierp dus zijn vruchten af, en op die manier konden de molens - die de palmolie persen door het vermalen van de vruchten - vorig jaar 294.200 ton palmolie produceren, tegenover 262.600 ton in 2013 (+12%). De bedrijfswinst (ebit) steeg met 32%, tot 78,8 miljoen USD, en de nettowinst - voor de biologische herwaardering van de plantages - steeg met 46,9%, tot 64 miljoen USD, of van 90,7 dollarcent per aandeel in 2013 naar 132,26 dollarcent. In tegenstelling tot in 2013 was er vorig jaar een negatieve biologische herwaardering, waardoor het nettoresultaat, inclusief de herwaarderingen, daalde van 235,95 naar 77,61 dollarcent per aandeel. De nieuwe molen in Kalimantan wordt dit kwartaal in gebruik genomen. Het biogas- en biomassaproject in Noord-Sumatra is succesvol opgestart en AEP is van plan de komende jaren vergelijkbare projecten op te starten bij de andere molens van de groep. Net als bij de andere palmolieproducenten begon 2015 eerder matig, met een productiedaling van 5% tijdens het eerste kwartaal. Traditiegetrouw betaalt AEP een zuinig dividend van 3 pence (PNC) per aandeel. De steenrijke meerderheidsaandeelhouder - mevrouw Lim Siew Kim; 51,08% van de aandelen - doet geen moeite om het aandeel in de kijker te plaatsen, zodat weinig analisten AEP volgen. Vorig jaar werd bij overnames tot 20.000 USD en meer per ha betaald, terwijl AEP noteert tegen nauwelijks 8200 USD per mature ha. AEP beschikte eind december 2014 over een nettokaspositie van 91 miljoen USD, of 146 PNC per aandeel. ConclusieAnglo-Eastern Plantations noteert nog altijd spotgoedkoop, tegen 0,95 keer de boekwaarde en tegen 10,1 keer de verwachte recurrente winst 2015. Een echte aanrader voor de geduldige langetermijnbelegger. AEP blijft dan ook in de Inside Selectie.Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1A