Ondanks een recordproductiejaar zag de palmolieplantagegroep Anglo-Eastern Plantations (AEP) haar groepsomzet in 2015 met 21,8% terugvallen, tot 196,5 miljoen USD. Na het eerste semester stond de omzetteller nog op -30%. De boosdoener was de gemiddelde palmolieprijs, die terugviel van 815 USD per ton in 2014 naar 613 USD per ton (-24,8%; 663 USD per ton in de eerste jaarhelft 2015). De oppervlakte mature plantages steeg met 9%, tot 51.400 hectare (ha), waardoor de eigen productie van palmolievruchten met 5% toenam, tot 900.400 ton (-1,3% na zes maanden). De inkoop van vruchten bij derden steeg met 8%, tot 678.200 ton. Hierdoor steeg de productie...

Ondanks een recordproductiejaar zag de palmolieplantagegroep Anglo-Eastern Plantations (AEP) haar groepsomzet in 2015 met 21,8% terugvallen, tot 196,5 miljoen USD. Na het eerste semester stond de omzetteller nog op -30%. De boosdoener was de gemiddelde palmolieprijs, die terugviel van 815 USD per ton in 2014 naar 613 USD per ton (-24,8%; 663 USD per ton in de eerste jaarhelft 2015). De oppervlakte mature plantages steeg met 9%, tot 51.400 hectare (ha), waardoor de eigen productie van palmolievruchten met 5% toenam, tot 900.400 ton (-1,3% na zes maanden). De inkoop van vruchten bij derden steeg met 8%, tot 678.200 ton. Hierdoor steeg de productie van palmolie op jaarbasis met 9%, tot 321.400 ton. In 2014 bedroeg de productiegroei 12%. De natuurlijke groei zet zich dus door en is verzekerd de komende jaren door het potentieel van de immature plantages. In totaal steeg de beplante oppervlakte in 2015 met 1826 ha, tot 65.300 ha, waarvan circa 13.900 ha nog immatuur zijn. Daarnaast werden 1590 ha herbeplant. De groep beschikt ook nog over 47.500 ha onbeplante gronden. De bedrijfswinst (ebit) daalde met 45,8%, tot 42,7 miljoen USD en de nettowinst - voor de biologische herwaardering van de plantages - daalde eveneens met 45,8%, tot 34,7 miljoen USD, of van 132,26 dollarcent per aandeel in 2014 naar 69,39 dollarcent. Inclusief de biologische herwaardering (48,1 miljoen USD negatief) was er zelfs een nettoverlies van 13,4 miljoen USD, tegenover een nettowinst van 38,7 miljoen USD in 2014. De fors negatieve bijstelling van de biologische waarde van de plantages was vooral een gevolg van de vrij forse verlaging van de veronderstelde palmolieprijs, van 700 USD per ton in 2014 naar 625 USD per ton. Hoewel AEP, met als hoofdaandeelhouder de steenrijke vrouw Lim Siew Kim (51,08% van de aandelen), niet gekend staat als een goede dividendbetaler, verraste de groep toch met een verlaging van het jaarlijkse dividend van 3 pence naar 1,75 pence (PNC) per aandeel. Zonder meer ontgoochelend, zeker gezien de comfortabele nettokaspositie eind 2015 van 70 miljoen USD of 121 pence per aandeel (wel nog 91 miljoen USD eind 2014). Het groeiend areaal vereist weliswaar meer werkingsmiddelen, maar het manoeuvre is een zoveelste uiting van het gebrek aan inspanning om de particuliere aandeelhouder te verwennen. Die stuurde het aandeel de jongste dagen dan ook naar het laagste niveau sinds het voorjaar van 2010. Hierdoor is de ondernemingswaarde teruggevallen tot minder dan 3000 USD per mature ha, terwijl er de jongste jaren geen overnames gebeurden voor minder dan 7000 USD per ha. Voor dit jaar mikt de groep op een voorzichtig herstel van de palmolieprijs vanwege het te verwachten negatieve effect van weerfenomeen El Nino op de productie in 2016. De eigen productie nam in het eerste kwartaal met 9% toe.ConclusieHet aandeel Anglo-Eastern Plantations zit nu al vijf jaar in een dalende trend. De onverwachte vermindering van het dividend was voor veel aandeelhouders blijkbaar de spreekwoordelijke druppel om het aandeel de rug toe te keren. Dat biedt uiteraard extra kansen voor geduldige langetermijnbeleggers, want het aandeel noteert nu wel heel erg goedkoop. Het aandeel blijft in de Inside Selectie.Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1A