Nu de groei van de iPhone-verkoop het laat afweten, moet Apple op zoek naar een nieuwe groeimotor. Dat belooft niet eenvoudig te worden. Apple leverde vorige week een gemengd kwartaalrapport af, waarbij de winst een fractie boven de consensusverwachtingen lag. De omzet bleef iets achter op de prognoses maar vooral de omzetvooruitzichten voor het lopende kwartaal ontgoochelden fors. De groepswinst in het tweede kwartaal van het fiscaal boekjaar 2016 kwam uit op 3,28 USD per aandeel, 7% meer dan een jaar eerder. De groei van de omzet (75,9 miljard USD) bleef steken op 1,7%. Apple verwees daarbij terecht naar de dure dollar (USD). Exclusief valutaverschillen z...