17,77 USD - 4C↓
...

17,77 USD - 4C↓Het Amerikaanse Applied Materials (AMAT) groeide, na de overname van Varian Semiconductor in 2011, uit tot de grootste aanbieder van halfgeleidermachines ter wereld. Die machines worden gebruikt in het front-endgedeelte van het productieproces, waarbij wafers of schijfjes silicium worden bewerkt, en ook voor de productie van TFT- en LCD-schermen. Volgens de marktonderzoeker Gartner beschikte AMAT vorig jaar over een wereldwijd marktaandeel van 14,4%. Het Amerikaanse bedrijf werd gevolgd door het Nederlandse ASML (12,8%) en Tokyo Electron uit Japan, met 11,1%. Van de drie grootste toeleveranciers beschikt ASML over de beste papieren, omdat het in bepaalde niches een technologische voorsprong heeft en een exclusief samenwerkingsverband heeft afgesloten met Intel. Tokyo Electron haalt amper een break-even, terwijl ook AMAT de voorbije kwartalen niet zo goed heeft gepresteerd. In de drie maanden tot eind juli daalde de winst van AMAT met 23%, terwijl de omzet 16% lager uitkwam, op 1,98 miljard USD. Tijdens de eerste drie kwartalen van het fiscale boekjaar daalde de omzet met 22% op jaarbasis. Door afschrijvingen en waardeverminderingen in het tweede kwartaal daalde de winst over dezelfde periode zelfs met 88%. Gartner rekende voor dat de wereldwijde markt voor halfgeleiderapparatuur dit jaar met 8,5% zal krimpen, tot 34,6 miljard USD. Naast Intel speelt Samsung een belangrijke rol, met de productie van halfgeleiders voor het eigen productengamma, maar ook voor de iPad en iPhone van Apple. Taiwan Semiconductoring Manufacturing Company of TSMC is de grootste foundry en heeft onder meer Qualcomm, Nvidia en Broadcom als klant. Die grote halfgeleidergroepen kunnen door hun omvang de leveranciers onder (prijs)druk zetten, wat hun marges verkleint. AMAT gaf vorige week het startschot van een tegenoffensief, waarbij ook de aanbieders hun krachten bundelen. De Amerikanen kondigden de fusie aan met Tokyo Electron. In de praktijk gaat het eerder om een vriendschappelijke overname, waarbij aandeelhouders van AMAT 68% van het gecombineerde bedrijf zullen controleren. Beide groepen samen realiseerden de voorbije vier kwartalen een omzet van 12,6 miljard USD. Daarvan was bijna 60% afkomstig van AMAT, dat ook de CEO en de financieel directeur (CFO) zal aanleveren. Louter om fiscale reden komt, net als bij ASML, de hoofdzetel van de groep in Nederland. Beide groepen beweren dat er geen overlappingen zitten in het productaanbod, maar dat is niet helemaal waar. De Japanners zijn naast producent van eigen apparatuur ook distributeur van producten van derden. Het gaat om een papieren fusie die volledig in aandelen wordt afgehandeld. Op basis van de ruilverhouding heeft de transactie een waarde van bijna 9,4 miljard USD. Zonder tegenkanting van de mededingingsautoriteiten moet de operatie tegen midden volgend jaar zijn afgerond. Beide groepen rekenen op kostenbesparingen van 250 miljoen USD, die later kunnen oplopen tot 500 miljoen USD. Zodra de groep op poten staat, komt er binnen de twaalf maanden ook een aandeleninkoop van 3 miljard USD.De fusie tussen Applied Materials en Tokyo Electron is een van de grootste deals in de technologiesector van de voorbije jaren. Tegen 16,5 keer de bedrijfskasstroom wordt het Japanse bedrijf wel vrij genereus gewaardeerd. De marktwaarde van het gecombineerde bedrijf zou op basis van de huidige koersen ongeveer 29 miljard USD bedragen. Dat komt overeen met meer dan 25 keer de verwachte groepswinst. Door het samengaan van beide bedrijven verhoogt hun prijszettingskracht, maar de situatie op de halfgeleidermarkt en de eindmarkten verandert er niet door. Door de euforie na de fusie koerste het AMAT-aandeel naar het hoogste niveau in meer dan 5 jaar. We vinden dat optimisme, gezien de hoge waardering en de onzekere vooruitzichten, voorbarig. Vandaar dat we het advies verlagen naar 'afbouwen' (rating 4C).Afbouwen