ArcelorMittal, de grootste staalproducent ter wereld, pakte uit met zwakke jaarcijfers en ontgoochelende vooruitzichten voor 2016. Vorig jaar werd met 84,6 miljoen ton 0,6% minder staal verscheept dan in 2014. De hoeveelheid verscheept ijzererts steeg nog weel met 1,4%, tot 40,3 miljoen ton. Het echte pijnpunt zijn de gerealiseerde verkoopprijzen van staal en ijzererts die dankzij de aanhoudende overcapaciteit het voorbije jaar daalden met respectievelijk 19,7% en 43%. Hierdoor zakte de omzet in het vierde kwartaal met 10%, tot 14 miljard USD, -25,3% tegenover het vierde kwartaal van 2014, en op jaarbasis met 19,8%, tot 63,6 miljard U...

ArcelorMittal, de grootste staalproducent ter wereld, pakte uit met zwakke jaarcijfers en ontgoochelende vooruitzichten voor 2016. Vorig jaar werd met 84,6 miljoen ton 0,6% minder staal verscheept dan in 2014. De hoeveelheid verscheept ijzererts steeg nog weel met 1,4%, tot 40,3 miljoen ton. Het echte pijnpunt zijn de gerealiseerde verkoopprijzen van staal en ijzererts die dankzij de aanhoudende overcapaciteit het voorbije jaar daalden met respectievelijk 19,7% en 43%. Hierdoor zakte de omzet in het vierde kwartaal met 10%, tot 14 miljard USD, -25,3% tegenover het vierde kwartaal van 2014, en op jaarbasis met 19,8%, tot 63,6 miljard USD. De bedrijfskasstroom (ebitda) kalft steeds verder af en daalde naar 1,1 miljard USD, -18,4% tegenover het derde kwartaal en -39,2% tegenover 2014. De ebitda zakte op jaarbasis met 27,7%, tot 5,23 miljard USD, nipt binnen de verlaagde vork van 5,2 à 5,4 miljard USD. De ebitda steeg in Europa op jaarbasis met 3,9%, tot 2,39 miljard USD (-2,3% in het vierde kwartaal), maar alle andere regio's vielen fors terug: Noord-Amerika -26,1%, tot 0,89 miljard USD, Brazilië -33,3%, tot 1,23 miljard USD en de overige landen -48,9%, tot 0,32 miljard USD. Ondanks een beter dan verwachte daling van de eenheidskostprijs met 20% daalde de ebitda in het mijnsegment met 65,3%, tot 0,46 miljard USD. De aanhoudende prijsdruk noopte tot liefst 4,8 miljard USD uitzonderlijke afwaarderingen en 0,8 miljard USD extra waardeverminderingen van de voorraden (jaartotaal van 1,3 miljard USD). Het nettoverlies in 2015 liep op tot 7,9 miljard USD, tegenover 1,1 miljard USD in 2014. Recurrent (zonder eenmalige elementen) was er een nettoverlies van 0,32 miljard USD, tegenover 0,37 miljard USD nettowinst in 2014. Het scenario voor 2016 oogt somber, met een verwachte ebitda van minstens 4,5 miljard USD (consensus was 5,4 miljard USD) en een groei van de wereldvraag tussen 0 en 0,5% (-2,2% in 2015). De nettoschuld daalde op jaarbasis van 15,8 naar 15,7 miljard USD (16,8 miljard USD eind september). De groep mikt al jaren op een nettoschuld van 15 miljard USD, maar besliste op het slechtst mogelijke moment - het aandeel noteert op een historisch dieptepunt - om in de eerste jaarhelft nog de balans te verstevigen via een volledig onderschreven kapitaalverhoging van 3 miljard USD. De huidige marktkapitalisatie bedraagt nog 5,12 miljard EUR (1,8 miljard uitstaande aandelen), en een enorme verwatering is onvermijdelijk. We verwachten een uitgifteprijs onder 2 EUR per aandeel. De groep kondigde de verkoop aan voor 1 miljard USD van een belang van 35% in een Spaans staalbedrijf. Daarnaast werd een nieuw actieplan 2020 uitgerold, dat de ebitda per ton moet opkrikken naar 85 USD tegenover 62 USD in 2015. ConclusieDe nakende, zware kapitaalverhoging komt op een heel ongelegen moment en neemt op kortere termijn alle kansen op een substantieel koersherstel weg. ArcelorMittal wordt daardoor slechts een herstelkandidaat op lange termijn (twee tot vijf jaar). 2016 wordt nog een moeilijk jaar voor de staalgigant. Vandaar dat we niet deelnemen aan de kapitaalverhoging. We verlagen ons advies en bekijken de komende weken een uitstapmoment.Advies: houden Risico: hoogRating: 2C