Arseus leverde een sterk derde kwartaal af. De omzet steeg met 34,1%, tot 110,9 miljoen EUR. De organische groei, zonder overnames, steeg met 10,5%. Exclusief wisselkoerseffecten bedroegen de stijgingen respectievelijk 33,9 en 10,3%. Na negen maanden staat de omzetteller op 320 miljoen EUR, een stijging met 30,5%, waarvan 9,5% organisch (+34,4 en +12,9% zonder wisselkoerseffecten). Die cijfers bevatten niet langer Corilus. De leverancier van softwaretoepassingen aan medische professionals in België, Frankrijk en Nederland staat te koop. CEO Ger van Jeveren bevestigde opnieuw dat de interesse groot is. Hij verwacht de verkoop van Corilus voor ...

Arseus leverde een sterk derde kwartaal af. De omzet steeg met 34,1%, tot 110,9 miljoen EUR. De organische groei, zonder overnames, steeg met 10,5%. Exclusief wisselkoerseffecten bedroegen de stijgingen respectievelijk 33,9 en 10,3%. Na negen maanden staat de omzetteller op 320 miljoen EUR, een stijging met 30,5%, waarvan 9,5% organisch (+34,4 en +12,9% zonder wisselkoerseffecten). Die cijfers bevatten niet langer Corilus. De leverancier van softwaretoepassingen aan medische professionals in België, Frankrijk en Nederland staat te koop. CEO Ger van Jeveren bevestigde opnieuw dat de interesse groot is. Hij verwacht de verkoop van Corilus voor het einde van 2014 te kunnen afronden. De twee resterende afdelingen van Arseus zijn Fagron en HL Technology (kleine afdeling; precisiecomponenten voor de dentale en orthopedische specialisten). Na een zwak 2013 presteert HL Technology dit jaar beduidend beter, met na negen maanden een omzet van 6,9 miljoen EUR (+13,8%). Het afgeslankte Arseus zet bijgevolg alles in op Fagron, de toeleverancier van farmaceutische grondstoffen en magistrale bereidingen. Fagron legde de voorbije jaren met de bekende buy-and-buildstrategie een sterk groeiparcours af. Na een initiële integratiefase wordt elk overgenomen bedrijf verder uitgebouwd via de gerichte uitbreiding van het aanbod met de succesvolle producten van Fagron (cross-selling). Om dat continue proces te bestendigen, ontwikkelt een team van 200 apothekers, in samenwerking met tal van universiteiten, voortdurend nieuwe formuleringen en concepten.Een belangrijk initiatief dit jaar was het wereldwijd uitrollen van het Fagron advanced-derma-concept: een totaaloplossing voor een patiëntgerichte aanpak van huidziekten. Begin volgend jaar volgt de wereldwijde introductie van een nieuw concept voor pijnbehandeling op geïndividualiseerde basis, dat dit jaar succesvol werd gelanceerd in de Verenigde Staten. Op basis van de innovatiepijplijn verwacht Arseus nog minstens tot in 2016 dubbelcijferige organische groei. Voor het eerst presenteerde Arseus regionale omzetcijfers van Fagron. Na negen maanden tekent Europa voor 51% van de totale omzet van 313,2 miljoen EUR, Noord-Amerika voor 29% en Zuid-Amerika voor 20%. In het derde kwartaal bedroegen die percentages respectievelijk 48, 31 en 21%. De organische groei bedroeg in het derde kwartaal 8,4% in Europa, 10,8% in Zuid-Amerika en zelfs 34,3% in Noord-Amerika, gestuwd door een sterke groei van de steriele bereidingen. Vanwege de sterk stijgende vraag bouwt Arseus nieuwe compoundingfaciliteiten, zowel in de Verenigde Staten als in Europa (Nederland). Eerder dit jaar nam Arseus de eerste compoundingfaciliteit in België (Bornem) in gebruik. De vraag vanuit de ziekenhuizen is groot. De verwachtingen voor 2014 werden bevestigd: minstens 435 miljoen EUR omzet, met een rebitdamarge van 26%.ConclusieHet enthousiaste onthaal van de uitstekende kwartaalcijfers verdween al snel door de algemene beursmalaise. We verwachten een stevige verkoopprijs voor Corilus en een verdere, succesvolle ontwikkeling van Fagron. De koersval van de voorbije weken biedt een koopopportuniteit. Om dat te beklemtonen, geven we Arseus een plaats in de Inside Selectie.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating:1B