Het aandeel van Asian Citrus bereikte een recordkoers van 88,8 pence, toen het bedrijf in het najaar van 2010 het fruitverwerkingsbedrijf Behai Perfuming Garden Juice Company (BPG) overnam. Sindsdien ging het van kwaad naar erger en de koers noteert nu 84% onder de piek. Heel wat klimatologische en operationele tegenvallers, een algemeen wantrouwen tegenover Chinese smallcaps na een aantal gevallen van fraude, maar ook het bedenkelijke trackrecord van het management liggen hiervan aan de basis.
...