In het tweede kwartaal konden daardoor een aantal verkochte EUV-systemen (Extreem Ultra Violet) niet in de omzet worden opgenomen waardoor die achterbleef op de verwachtingen. Daarvan was in het voorbije derde kwartaal geen sprake. Het omzetcijfer van 3,96 miljard euro lag boven de eigen vooropgestelde vork van 3,6 tot 3,8 miljard en ook boven de consensusprognose van 3,72 miljard. ASML verkocht 60 lithografiesystemen. Sinds begin dit jaar leverde ASML 23 EUV-systemen aan klanten. Toch wordt het niet eenvoudig om in 2020 de eerdere doelstelling van 35 machines te halen wegens vertragingen in het bestelproces. We schatten de EUV-gerelateerde omzet op 4,5 miljard euro of ongeveer een derde van de groepsomzet. ASML...

In het tweede kwartaal konden daardoor een aantal verkochte EUV-systemen (Extreem Ultra Violet) niet in de omzet worden opgenomen waardoor die achterbleef op de verwachtingen. Daarvan was in het voorbije derde kwartaal geen sprake. Het omzetcijfer van 3,96 miljard euro lag boven de eigen vooropgestelde vork van 3,6 tot 3,8 miljard en ook boven de consensusprognose van 3,72 miljard. ASML verkocht 60 lithografiesystemen. Sinds begin dit jaar leverde ASML 23 EUV-systemen aan klanten. Toch wordt het niet eenvoudig om in 2020 de eerdere doelstelling van 35 machines te halen wegens vertragingen in het bestelproces. We schatten de EUV-gerelateerde omzet op 4,5 miljard euro of ongeveer een derde van de groepsomzet. ASML wil volgend jaar 45 tot 50 EUV-systemen verkopen en ziet de EUV-gerelateerde omzet volgend jaar met een vijfde toenemen. Het Nederlandse bedrijf realiseerde in het derde kwartaal 1,88 miljard euro brutowinst, goed voor een brutomarge van 47,5 procent tegenover 48,2 procent in het tweede kwartaal en 43,7 procent een jaar eerder. Netto bleef er 1,06 miljard euro over, ruim 40 procent meer dan in het tweede kwartaal. De winst per aandeel lag met 2,53 euro flink boven de consensusverwachting van 2,26. Het aantal nieuwe orders bleef in het tweede kwartaal nog steken op 1,1 miljard euro, maar dat cijfer werd in het derde kwartaal fors opgekrikt naar 2,87 miljard euro. De omzetprognose voor het lopende boekjaar (13,4 miljard euro) blijft gehandhaafd.Voor 2021 mikt ASML op een lage dubbelcijferige omzetgroei (+10 tot 12%) terwijl de consensusschatting uitging van 16 procent. ASML onderkent de structurele groeitrends (5G, kunstmatige intelligentie) maar wijst wel op kortetermijnrisico's (geopolitiek, covid-19). Aan de eerdere verwachting om tegen 2025 een omzet tussen 15 en 24 miljard euro te realiseren, verandert niets. ASML beschikte na het derde kwartaal over 4,4 miljard euro aan liquiditeiten, nagenoeg ongewijzigd tegenover een kwartaal eerder. Er kwam wel belangrijk nieuws over de aandeelhoudersvergoedingen. Het tussentijds dividend werd vastgelegd op 1,2 euro tegenover 1,05 euro een jaar geleden. Het wordt betaalbaar gesteld op 13 november. In het voorjaar van 2021 volgt in principe nog een slotdividend. De totale uitkering bedroeg vorig jaar 2,4 euro per aandeel. Gezien ASML de uitkeringen de komende jaren geleidelijk wil opkrikken, zal het dividend over het boekjaar 2020 wellicht hoger liggen. In januari lanceerde ASML een inkoopprogramma voor 6 miljard euro eigen aandelen over de periode 2020 tot 2022. In het eerste kwartaal werd 507 miljoen euro gespendeerd, maar door de coronacrisis werd de aandeleninkoop tijdelijk opgeschort. ASML liet bij de publicatie van de kwartaalcijfers weten deze inkopen met onmiddellijke ingang te zullen hernemen.ConclusieDe goede prestatie in het derde kwartaal was voor ons geen verrassing, want die was grotendeels te danken aan uitgestelde omzet van het tweede kwartaal. De prognose voor volgend boekjaar is aan de voorzichtige kant, maar dat zijn we van ASML gewoon. De belangrijkste boodschap is dat de langetermijndoelstellingen overeind blijven. Het hogere dividend en de herneming van de aandeleninkoop zijn positieve signalen voor de aandeelhouders. ASML is duur, maar elke noemenswaardige terugval is een koopkans.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 326,65 euroTicker: ASML NAISIN-code: NL0010273215Markt: Euronext AmsterdamBeurskapitalisatie: 140,3 miljard euroK/w 2020: 45Verwachte k/w 2021: 37Koersverschil 12 maanden: +34%Koersverschil sinds jaarbegin: +24%Dividendrendement: 0,7%