De jaarresultaten van de vastgoedontwikkelaar Atenor Group, met een portefeuille van ongeveer 600.000 vierkante meter gespreid over twaalf projecten en het South City Hotel (staat te koop), voldeden aan de verwachtingen. Het nettoresultaat kwam uit op 12,1 miljoen EUR (2,29 EUR per aandeel), 22% beter dan in 2012. Het project UP-Site aan het Kanaal in Brussel was wat minder dominant als winstbron. Die site is een prestigieus en origineel gemengd project van 80.000 vierkante meter (winkels, kantoorruimte en vooral de Toren van 140 meter met 42 verdiepingen). Ongeveer 70% van de appartementen van de Toren is inmiddels gereserveerd, tegenover ongeveer 50% bij de aank...