De gunstige evolutie voor de vijftien projecten in de portefeuille van Atenor (680.000 vierkante meter) heeft zich ook in de eerste zes maanden van 2016 doorgezet. De eerste helft van 2016 leverde een nettowinst van 6,65 miljoen EUR op, of 1,18 EUR per aandeel (+28%). Het project UP-Site aan het kanaal in Brussel heeft moeite met de verkoop van de resterende appartementen in de Toren (10% onverkocht), maar dat is stilaan een aflopende zaak voor Atenor Group. Het andere Brusselse sterproject, Trebel (hoek Belliard- en Trierstraat in Brussel; 30.000 vierkante meter), werd aan het Europees Parlement verkocht en droeg sterk bij aan het halfjaarresultaat. Het project Port du Bon...