De halfjaarwinst van 2018 laat een stevige daling zien van 16,75 naar 5,64 miljoen euro. Dat is een terugval met twee derde. Maar vastgoedontwikkelaars zien wel vaker schommelingen in hun resultaat. Het management mikt op meer verkopen in het tweede semester (intussen is het Naos-project in Luxemburg al verkocht) zodat de jaarwinst toch in de buurt van het niveau van vorig jaar (22,18 miljoen euro) kan uitkomen. Belangrijk is dat opnieuw een tiental van de achttien projecten in de portefeuille (circa 800.000 m²) tot het resultaat hebben bijgedragen. De diversificatie werkt dus en wordt nog verder uitgediept.
...