Het was aangekondigd tijdens de analistenmeeting naar aanleiding van de bekendmaking van de halfjaarresultaten, maar het gebeurt misschien vroeger dan verwacht: Atenor zet zijn eerste stap in Duitsland, en meer bepaald in Düsseldorf, de hoofdstad van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, niet ver van de Belgische grens. In het hart van Düsseldorf heeft de groep een stuk grond van 1300 vierkante meter gekocht, waarop vandaag al een supermarkt staat. Het is de bedoeling er een gemengd project van te maken, dat bestaat uit de renovatie van de supermarkt met als huurder REWEen de bouw van 33 wooneenheden. De aanvang van de werken is gepland voor het tweede kwartaal van volgend jaar. Dat is meteen een concrete invulling van het strategische plan 2017-2021 om in nog meer Europese landen en steden aa...