De holding Ackermans & van Haaren (AvH) heeft de langetermijninvesteerders al fraaie rendementen opgebracht. Het heeft dan ook de reputatie een kwaliteitsaandeel te zijn. Maar de voorbije vijf jaar slaagde de Antwerpse holding er zelfs niet in de return van de Bel-20 bij te benen. Die laatste haalde 32 procent, terwijl AvH bleef steken op 21 procent, of een gemiddelde opbrengst van 3,9 procent per jaar. De holdings Brederode(161% return) en Sofina(229%, bijna 27% gemiddeld per jaar) deden het veel beter. Dus verheerlijken de investeerders Sofina en vergeten ze het AvH-aandeel. Maar kijk: sinds begin dit jaar voert AvH (+6%) het klassement aan. De Bel-20 (+3,5%), Brederode (+3%), GBL (0%) en Sofina (-3%) kunnen niet volgen. De sectorrotatie richting klassieke, conjunctuu...

De holding Ackermans & van Haaren (AvH) heeft de langetermijninvesteerders al fraaie rendementen opgebracht. Het heeft dan ook de reputatie een kwaliteitsaandeel te zijn. Maar de voorbije vijf jaar slaagde de Antwerpse holding er zelfs niet in de return van de Bel-20 bij te benen. Die laatste haalde 32 procent, terwijl AvH bleef steken op 21 procent, of een gemiddelde opbrengst van 3,9 procent per jaar. De holdings Brederode(161% return) en Sofina(229%, bijna 27% gemiddeld per jaar) deden het veel beter. Dus verheerlijken de investeerders Sofina en vergeten ze het AvH-aandeel. Maar kijk: sinds begin dit jaar voert AvH (+6%) het klassement aan. De Bel-20 (+3,5%), Brederode (+3%), GBL (0%) en Sofina (-3%) kunnen niet volgen. De sectorrotatie richting klassieke, conjunctuur- en coronagevoelige waarden zet ook onder de portefeuillemaatschappijen door.Het koersherstel wordt mee ondersteund door meevallende jaarcijfers over 2020. Na een moeilijke eerste jaarhelft was er in het tweede halfjaar een mooie rebound. De beursgenoteerde aandelen lieten de afgelopen maanden een spectaculaire remonte zien, de kernparticipatie CFE op kop. De moederholding boven het baggerbedrijf DEME is goed voor ongeveer een derde van de intrinsieke waarde van AvH.De nettowinstbijdrage van het segment maritieme engineering en contracting (met naast CFE ook Rent-A-Port en Green Offshore) zakte wel van 91,9 miljoen euro in 2019 naar 46,7 miljoen euro in 2020, waarvan slechts 7,5 miljoen in het eerste halfjaar werd gerealiseerd.Veel beter nieuws was de stijging van de nettowinst in het segment Private Banking (Delen Private Bank en Bank J. Van Breda), dat 35 procent van de intrinsieke waarde uitmaakt. Van 127,3 miljoen euro steeg de winst daar naar een record van 141,3 miljoen in 2020. Dat is bijna 62 procent van de groepswinst. Het beheerd vermogen piekte op 54,1 miljard, in vergelijking met 51,9 miljard euro eind 2019. Het segment vastgoed en seniorenzorg (onder meer Leasinest, Extensa, Animal Care) levert 12 procent van de intrinsieke waarde, en boog vorig jaar een nettoverlies van 3,7 miljoen euro in de eerste jaarhelft om tot een nettowinst van 32,7 miljoen euro over het hele jaar. Dat is minder dan de 50,2 miljoen nettowinst in 2019 door lagere huurinkomsten door de coronacrisis en een waardevermindering op de participatie in Retail Estates. De afdeling energie (vooral Sipef) is goed voor 7 procent van de intrinsieke waarde, en ruilde een klein verlies van 1,5 miljoen euro in 2019 voor 6,8 miljoen euro nettowinst. Tot slot boekte het segment AvH & groeikapitaal (13% van de intrinsieke waarde) een beperkte nettowinst van 2,3 miljoen euro. Het gewicht van groeikapitaal is wel beduidend lager dan bijvoorbeeld bij Sofina en Brederode. Dat verklaart mee de mindere koersprestatie van de voorgaande jaren.Op groepsniveau was er een nettoresultaat van 229,8 miljoen euro (53,3 miljoen in eerste jaarhelft), 41,8 procent minder dan de 394,9 miljoen euro van 2019. Het brutodividend wordt licht opgetrokken van 2,32 euro bruto per aandeel voor 2019 naar 2,35 euro voor boekjaar 2020. De holding beschikte op 31 december over een nettokaspositie van 68 miljoen euro (267,4 miljoen eind 2019). Het eigen vermogen bedroeg 123 euro per aandeel.We namen het aandeel onlangs in de voorbeeldportefeuille op omwille van het herstelpotentieel van de belangrijkste activa, zoals de beursgenoteerde waarden CFE, Sipef, Leasinvest enzovoort, en voor de potentiële extra waardecreatie in Private Banking, nu er in 2021 meer zal worden belegd. Het AvH-aandeel blijft een aantrekkelijk geprijsde herstelkandidaat (rating 1A). Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1AKoers: 132,90 euroTicker: ACKB BBISIN-code: BE0003764785Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 4,45 miljard euroK/w 2020: 25Verwachte k/w 2021: 22Koersverschil 12 maanden: +8%Koersverschil sinds jaarbegin: +6%Dividendrendement: 1,8%