Barco heeft na een aantal herstructureringen en herschikkingen van de activiteiten weer een duidelijke strategie voor ogen. Er is nog altijd werk aan de winkel om de winstgevendheid op te drijven, maar dat pakt het West-Vlaamse technologiebedrijf onder meer aan door bijkomende maatregelen aan de kostenzijde. De omzet kwam in het boekjaar 2016 met iets meer dan 1,1 miljard euro (+ 7% op jaarbasis) een fractie boven de consensusverwachting uit. Barco kreeg onder meer tegenwind van de goedkopere Chinese munt.
...