Barco heeft na een aantal herstructureringen en herschikkingen van de activiteiten weer een duidelijke strategie voor ogen. Er is nog altijd werk aan de winkel om de winstgevendheid op te drijven, maar dat pakt het West-Vlaamse technologiebedrijf onder meer aan door bijkomende maatregelen aan de kostenzijde. De omzet kwam in het boekjaar 2016 met iets meer dan 1,1 miljard euro (+ 7% op jaarbasis) een fractie boven de consensusverwachting uit. Barco kreeg onder meer tegenwind van de goedkopere Chinese munt.
...

Barco heeft na een aantal herstructureringen en herschikkingen van de activiteiten weer een duidelijke strategie voor ogen. Er is nog altijd werk aan de winkel om de winstgevendheid op te drijven, maar dat pakt het West-Vlaamse technologiebedrijf onder meer aan door bijkomende maatregelen aan de kostenzijde. De omzet kwam in het boekjaar 2016 met iets meer dan 1,1 miljard euro (+ 7% op jaarbasis) een fractie boven de consensusverwachting uit. Barco kreeg onder meer tegenwind van de goedkopere Chinese munt. Entertainment blijft veruit de grootste afdeling van de groep, met een aandeel van 52,5 procent in de omzet. Ze omvat de activiteiten in digitale cinema, waarin Barco marktleider is. Dat dankt het aan zijn sterke positie op de Chinese markt, met de lokale joint venture China Film Group. Ook professionele schermen voor grote evenementen, zoals concerten, behoren tot die divisie. De omzet van Entertainment steeg vorig jaar met 12,4 procent en het was daarmee het snelst groeiende bedrijfsonderdeel. Helaas was de marge op de bedrijfskasstroom (ebitda) met 5,3 procent ook de laagste.De situatie is omgekeerd in de Enterprise-afdeling. Die was vorig jaar met een ebtida-marge van 11,4 procent de meest winstgevende divisie, maar de omzet boerde wel met 3,6 procent achteruit. Enterprise draait op twee snelheden, waarbij vooral het segment van Control Rooms (controlekamers) een moeilijk jaar doormaakte. Dat kon Barco niet compenseren door de goede prestatie van ClickShare. Met dat product kunnen mobiele toestellen zoals smartphones en tablets worden verbonden met grote projectieschermen. De winstgevendheid van de Healthcare-afdeling, die is gespecialiseerd in medische beeldvorming, moet weinig onderdoen met een marge van 10,5 procent. Die afdeling liet een omzetstijging van 8,6 procent optekenen. De ebitda steeg op groepsniveau met bijna 19 procent naar 88 miljoen euro. Daarmee kwam de marge uit op 8 procent, tegenover 7,2 procent een jaar eerder. De lichte daling van het orderboek (-3,7%) schrijft Barco toe aan de kortere levenscyclus van de producten. De nettowinst daalde vorig boekjaar naar amper 11 miljoen euro, of 0,91 euro per aandeel (-37 procent), veelal door eenmalige factoren, zoals het ontbreken van meerwaarden. Bij de verkoop van de defensieafdeling het jaar daarvoor waren die meerwaarden er wel. Barco had aan het einde van vorig boekjaar 286,6 miljoen euro in kas, of 22 euro per aandeel. Het trekt het dividend alvast op van 1,75 naar 1,9 euro per aandeel. Dat levert een brutorendement van 2,4 procent op. De vooruitzichten voor het lopende boekjaar bleven relatief vaag. Het management mikt op een verdere margeverbetering en een omzetgroei in de buurt van 5 procent. Meer duidelijkheid moet volgen op een investeerdersdag volgende maand. ConclusieHet aandeel van Barco is het voorbije jaar fors gestegen. Daarmee anticiperen investeerders op de toename van de winstgevendheid en de hogere aandeelhoudersvergoeding. De marges zijn het belangrijkste pijnpunt. Het dividend wordt licht verhoogd, maar het blijft onzeker in welke mate er nog een extraatje komt voor de aandeelhouders. De cashpositie laat dat zeker toe, tenminste als de groep geen grote overnames plant. Voorlopig zien we weinig ruimte voor een verdere koersstijging.Advies : houden/afwachtenRisico : gemiddeldRating : 2BMunt: euroMarkt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 1,05 miljard euroK/w 2016: 87,9Verwachte k/w 2017: 20,4Koersverschil 12 maanden: + 46 %Koersverschil sinds jaarbegin: +0,5 %Dividendrendement: 2,4%