Barco had het jaar ingezet onder een ongunstig gesternte met tegenvallende omzetcijfers over het eerste kwartaal. Die trend trok het door naar de volledige eerste jaarhelft. De groepsomzet daalde met 2,1 procent op jaarbasis naar 518 miljoen euro, een cijfer onder de consensusprognose. Meteen paste Barco ook de verwachting voor het volledige boekjaar aan. In april rekende het nog op een groei met 5 procent. Nu wordt op een stabiele omzet gerekend.
...