De hausse van de Brusselse beurs gaat al enige tijd volledig voorbij aan Barco. De jaarcijfers en de vooruitzichten kunnen daaraan op het eerste gezicht weinig veranderen. Toch hebben de beleggers positief gereageerd op de bescheiden dividendverhoging en de aankondiging dat opnieuw een aandeleninkoop wordt opgestart. De jaaromzet van Barco (1,158 miljard EUR) bleef in 2013 zo goed als ongewijzigd tegenover die van het jaar daarvoor. Het omzetcijfer klom wel 3% hoger, als we de ongunstige wisselkoersevolutie buiten beschouwing laten. De bedrijfskasstroom (ebitda) ging met 4% achteruit, waardoor ook de marge daalde naar 13,2%. Het nettoresultaat moest nog forser...

De hausse van de Brusselse beurs gaat al enige tijd volledig voorbij aan Barco. De jaarcijfers en de vooruitzichten kunnen daaraan op het eerste gezicht weinig veranderen. Toch hebben de beleggers positief gereageerd op de bescheiden dividendverhoging en de aankondiging dat opnieuw een aandeleninkoop wordt opgestart. De jaaromzet van Barco (1,158 miljard EUR) bleef in 2013 zo goed als ongewijzigd tegenover die van het jaar daarvoor. Het omzetcijfer klom wel 3% hoger, als we de ongunstige wisselkoersevolutie buiten beschouwing laten. De bedrijfskasstroom (ebitda) ging met 4% achteruit, waardoor ook de marge daalde naar 13,2%. Het nettoresultaat moest nog forser inbinden door de combinatie van een hogere belastingfactuur en meer herstructureringskosten.Barco besliste vorig jaar zich met de verschillende afdelingen meer te richten op het middensegment en daaraan meer diensten te koppelen. Binnen de groep blijft de afdeling Projection (digitale cinema en de andere projectieactiviteiten) de grootste en de meest winstgevende divisie. Toch daalde de ebitda-marge op jaarbasis van 18,2 naar 16%. Digitale cinema evolueerde vlak, maar Corporate AV (projectoren voor het bedrijfssegment) presteerde wel goed. Digitale cinema is momenteel vooral aangewezen op de opkomende landen voor zijn groei. De herstructurering bij Defensie & Luchtvaart werpt al vruchten af, want de afdeling werd meteen de op één na meest winstgevende van de groep, met een marge van 13,5%, tegenover nog 10,5% het jaar daarvoor.Advanced Visualisation (geavanceerde controlekamers) kon een veel minder goed rapport voorleggen. De uitbreiding naar nieuwe marktsegmenten kwam niet zo vlot op gang, al was in het vierde kwartaal wel beterschap merkbaar. Toch daalde de marge naar 6,9%, het laagste cijfer van de groep, tegenover nog 11,6% een jaar eerder. De medische divisie liet zich opmerken met een stijging van het aantal orders en een marge die net boven het groepsgemiddelde lag (13,4%). Op groepsniveau klom het aantal nieuwe orders vorig jaar met 1,5%. De book-to-bill (de verhouding tussen de nieuwe orders en de gefactureerde omzet) lag in de tweede jaarhelft weer boven 1, wat een indicatie is voor een kleine omzettoename. Barco stelt voor 2014 een lage, enkelcijferige omzetgroei voorop. De winstgevendheid zou wel weer toenemen. Vorig jaar pakte Barco nog uit met een omzetdoelstelling van 1,5 miljard EUR tegen 2016. Om dat te bereiken, moet de groei toch stilaan een versnelling hoger schakelen. De vrije kasstroom was over de eerste jaarhelft nog negatief door de belastingfactuur en de uitbetaling van het dividend. Dat werd gecompenseerd in het tweede semester, waardoor er over heel 2013 wel een positieve kasstroom van 70,2 miljoen EUR was. Barco sloot het boekjaar af met een nettokaspositie van 104,4 miljoen EUR. De groep verhoogt het jaardividend naar 1,5 EUR per aandeel, goed voor een nettorendement van ongeveer 2%. ConclusieBarco heeft vorig jaar de basis gelegd voor toekomstige groei door nieuwe markten aan te boren en de verschuiving van hardware naar software en diensten. Of dat al in 2014 leidt tot de gewenste toename van de omzet en de winstgevendheid, zal vooral afhangen van de conjunctuur. Het aandeel is correct gewaardeerd tegen 1,1 keer de boekwaarde en 12 keer de aangepaste winst.Advies: houdenRisico: laagRating: 3B